ציפוֹרִיםפּה - מאגר המידע לציפורי ישראל
צילום: טיבור יגר, ספארי ר"ג, ירון ברנר  וארז ארליכמן

בית חולים לחיות בר