שבת שבתון

יום כיפור נקרא בתורה "שבת שבתון". השביתה בו כפולה ומכופלת: גם שביתה ממלאכה כבכל השבתות, וגם שביתה מעיסוקים גשמיים אחרים – אכילה ושתייה, רחיצה וסיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה.
השביתה הכללית היא המסגרת המאפשרת להתפנות לדברים החשובים של היום הזה. לתוכה יש לצקת את התכנים החיוביים של החג.
ההלכות ליום כיפור בקורונה
(צילום: אלי מנדלבאום, אורי דוידוביץ)

מלאכה: שביתה ממלאכה נוהגת ביום כיפור כבכל שבת. גם שאר האיסורים המיוחדים ליום כיפור נוהגים בכל פרק הזמן הזה. יש לסיים את הסעודה המפסקת עד זמן הדלקת נרות.
תשליך לפי מנהג חסידים, בערב יום כיפורתשליך לפי מנהג חסידים, בערב יום כיפור
תשליך לפי מנהג חסידים, בערב יום כיפור
(צילום: EPA)
רכיבת אופניים וצפייה בסרטים נכללים באיסורי המלאכה, אף כי אינם החמורים שבהם. גם יידוי אבנים אסור, והאיסור אף חמור יותר מכיוון שזו גם עבירה שבין-אדם-לחברו, ולפעמים יש בה גם סכנת נפשות. מי שלא מוצא את מקומו בבית הכנסת, עדיף שינצל את הזמן הפנוי לקריאה ולימוד, שיחת רעים בעניינים העומדים ברומו של אדם ועולם, התבוננות עצמית והתכנסות פנימה.
אכילה ושתייה: יש להימנע מלאכול ומלשתות כל דבר, רצוי להימנע גם מצחצוח שיניים ושטיפת הפה. תענית יום כיפור אינה דוחה "פיקוח נפש", ולכן, חולים הנזקקים לתרופות, או החייבים לאכול, נשים בהריון, יולדות ומניקות, חיילים בתפקיד שיש חשש שיתייבשו או שלא ימלאו תפקידם כיאות – כל אלה יתייעצו עם המומחים בדבר מידת הצורך שלהם בהיתר, ועם מורי-הוראה בדבר היקף ההיתר.

נוכח מגפת הקורונה - הנחיות הרב הראשי לצום

אלה הצמים:
מי שנמצא בבידוד - יצום. חולה קל מאומת שאין וגם לא היו לו כל תסמינים - יצום.
אלה פטורים מהצום:
חולה קל מאומת שהיו לו תסמינים, תוך חמישה ימים מעת האימות - לא יצום. אם חלפו חמישה ימים וכבר אין לו תסמינים – עד עשרה ימים, ישתה ויאכל לשיעורים (לפי כמות שנפרט בהמשך).
חולה במצב בינוני או קשה - לא יצום. מי שהיה חולה קורונה במצב בינוני או קשה וקיבל אישור שהבריא, עד שלושה חודשים מהמחלה - ישתה ויאכל לשיעורים, שכן המערכת החיסונית שלו חלשה.
הרב אורן דובדבני, ראש מערך הכשרות של ארגון צהר, מוסיף כי חולה קורונה שנמצא בקבוצת סיכון, או שהוא בעל מחלות רקע כגון יתר לחץ דם או בעל משקל-עודף, חייב לאכול ולשתות לשיעורין.
כך אוכלים ושותים לשיעורים: כל 9 דקות: אכילה עד 27 גרם אוכל (כשני ביסקוויטים או קופסת גפרורים מלאה), שתייה עד 37 מ"ל. נכון להכין מראש כוס מדידה עם סימון לשיעורים אלה. מי שחייב לאכול ולשתות לשיעורין, מומלץ להתחיל בתחילת הצום ולא לחכות למצב שבו יצטרך לשבור את הצום לגמרי.
רחיצה וסיכה: יש להימנע מלהתרחץ, ואין למרוח קרמים ומשחות - למעט אלכוג'ל. בשל הקורונה מתיר הרב הראשי שימוש באלכוג'ל ביום הכיפורים: "חובה שיהיה אלכוג'ל בכל מניין – וחובה להשתמש בו. הוא מותר לשימוש ביום הכיפורים".
מותר ליטול ידיים אחרי השינה ואחרי שירותים – אך לא מעבר לכף היד. מותר לנקות תינוקות ככל הנצרך, גם אם במהלך שטיפת התינוק וניקויו גם ידי המטפלים נרטבות במים ובסבון.
נעילת הסנדל: אין לנעול נעלי עור. מקובל להתיר נעילת נעלי בד או פלסטיק. נעלי התעמלות עשויות עור אסורות באותה מידה ככל הנעליים. מי שנזקק ללכת למרחק, ללכת ברחוב מלוכלך או לעבוד במשימה המצריכה נעליים, כחיילים ואחיות, ואין לו תחליף יעיל, רשאי לנעול נעליים בדרך או במשך המשימה.
תשמיש המיטה: מלבד איסור יחסי אישות, יש להימנע גם מכל יחסי קירבה בין איש לאשתו, בדומה להלכות הנהוגות בעת נידתה.
כלל גדול בהלכות יום כיפור - האיסורים חמורים מן המצוות החיוביות, ולכן כשצריך לבחור יש להעדיף להימנע מן האיסורים. לדוגמה: עדיף להימצא במנוחה בבית ולצום צום מלא, מאשר ללכת לתפילה במחיר של הפסקת הצום, ואפילו אם מדובר על אכילה ושתייה בשיעורים מוגבלים.

לפני ה' תטהרו

ערב יום כיפור: בבוקרו של יום מקצרים באמירת סליחות. נהוג לטבול במקווה, או במקור מים חיים - במעיין, בנחל זורם או בים. בכך מקיימים את ההקבלה של המשנה: "מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש-ברוך-הוא מטהר את ישראל" (יומא, פרק ח').אבל השנה מבהיר הרב דוד לאו: "המקוואות המיועדים לטבילת גברים עמוסים מאוד בערב יום כיפור, והם מהווים מקום סכנה. בשנה זו נכון להקל בתשעה קבין מים, וכן טבילה במים שאובים".
תפילת מנחה: מקדימים להתפלל מנחה. בתפילת המנחה אומרים בפעם הראשונה "וידוי", כדי להגיע לסעודה המפסקת אחרי וידוי ראשון. במשך היממה של יום כיפור מגיעים בסך הכול לעשרה וידויים.
וידוי: הווידוי, לדעת הרמב"ם, הוא המצווה העיקרית של התשובה והכפרה. לכל הדעות, מדובר בתנאי הכרחי לקיומה של תשובה ולכפרת עוונות. המתוודה מונה את חטאיו, מביע חרטה עליהם ומבקש כפרה.
הנוסח הבסיסי ביותר של הווידוי נאמר על ידי הכהן הגדול: "חטאתי, עויתי, פשעתי לפניך". כיום, הנוסח הקצר של הווידוי הוא נוסח פיוטי: "אשמנו, בגדנו, גזלנו..." המסודר לפי 22 אותיות האל"ף-בי"ת. הנוסח המורחב ליום כיפור: "על חטא שחטאנו לפניך..." מסודר על פי אל"ף-בי"ת כפול, ובסופו עוד רשימה הממיינת את החטאים לפי סוג העונש שנקצב להם בתורה. יש הנוהגים להוסיף ולפרט, מעבר לנוסח הפיוטי, גם רשימה ממשית של חטאים שחטאו וזכורים להם.
סעודה מפסקת: הסעודה האחרונה לפני הצום. יש לסיימה עד זמן הדלקת נרות. זו סעודת חג לכל דבר. יש מצווה לאכול בערב יום כיפור במשך כל היום, כדי להתכונן לקראת הצום, ובמיוחד בסעודה זו. מנהגי האכילה בסעודה זו הם שילוב בין מסורות עדתיות ומשפחתיות, לבין שלל עצות כמו-רפואיות של "מה כדאי" ומה בריא לאכול לפני הצום.
הדלקת נרות: מדליקים נרות כבכל ערב שבת וחג, מברכים "להדליק נר של יום כיפור" ו"שהחיינו". מקובל להשאיר גם נר שידלוק במשך כל היום, ובו ישתמשו להבדלה במוצאי היום. יש הנוהגים להדליק נרות לזכרון הנפטרים, שאת זכרם יעלו בתפילה ב"הזכרת נשמות".
יש הלובשים בגדי לבן ורבים נוהגים להתעטף בטלית גם בערב, שלא כבשאר ימות השנה.

תפילות - כללים כלליים

כל נדרי: מנהג רוב עדות ישראל לפתוח את תפילת יום כיפור ב"התרת נדרים" קיבוצית, כאשר החזן ושניים מחשובי הקהל משמשים מעין בית דין, והם מתירים לכל הציבור את נדריהם. השאלה אם ההתרה הזאת מועילה מבחינה הלכתית לפטור אדם מהתחייבויותיו המילוליות לא הוכרעה, וודאי שאינה פוטרתו מחובות ממוניים.
על-אף מעמדה המסופק מבחינת דיני נדרים, אין ספק שהתפילה הזאת הפכה להיות סמל רב-עוצמה של יום כיפור. הן מצד מיקומה בפתחו של היום, הן בשל התכנסות כל הקהל, הן מצד המטען הרגשי וההיסטורי של הדורות שהיא נושאת, והן בתוכנה – התחושה של ההזדכות מכל ההתחייבויות הקודמות והתקווה לפתוח דף חדש, נקי וחלק.
ערבית: התפילה הקבועה של כל ערב, בשינויים המתבקשים לכבוד יום כיפור. השינויים הבולטים: אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו" בקריאת שמע, בקול רם. תפילת העמידה הכוללת קדושת היום של יום כיפור, ואמירת פיוטים, סליחות ווידוי אחרי תפילת העמידה. יש המוסיפים גם אמירת שירי הייחוד והכבוד ומזמורי תהלים.
שחרית ומוסף: כבכל שבת ויום טוב, בשינויים המתבקשים לכבוד יום כיפור. גם בשחרית וגם במוסף מתוודים - הן בתפילת היחיד והן בחזרת הש"ץ. קריאת התורה ליום כיפור – בחומש ויקרא, תיאור עבודת הכהן הגדול בכפרת המקדש. בספר השני קוראים מחומש במדבר, את קורבנות המוסף של היום. ההפטרה – מישעיהו, על דמותו הראויה של יום הצום.
בתפילת מוסף אומרים הש"ץ והקהל עמו, את "סדר העבודה" של הכהן הגדול. אחרי קריאת התורה ולפני מוסף – הזכרת נשמות.
מנחה: בתפילת מנחה קוראים בתורה את פרשת העריות בחומש ויקרא. ומפטירים – ספר יונה, הוא סיפור התשובה הגדול של אנשי נינווה. גם במנחה שני וידויים. ממעטים בסליחות ופיוטים כדי להזדרז ולהתחיל נעילה מבעוד יום.
נעילה: יום כיפור הוא היחיד בשנה שבו נוספת תפילה חמישית, לחתימתו של יום. מתחילים להתפלל אותה "כשהחמה בראש האילנות" ומסיימים עם צאת הכוכבים. מרבים באמירת שלוש-עשרה מידות, ומשפטי ה"כתיבה לחיים" מוחלפים ב"חתימה לחיים" - "נחתם" במקום "נכתב", "חתמנו" במקום "כתבנו", "וחתום" במקום "וכתוב". משתדלים להספיק ברכת כהנים לפני השקיעה, ומסיימים בתקיעה גדולה – עם צאת הכוכבים.
מוצאי יום כיפור: עם סיום יום כיפור מתפללים ערבית, כבכל מוצאי שבת וחג. רבים נוהגים לקיים "קידוש לבנה", הבדלה – בלי בשמים. רק יין, ונר – אותו משתדלים להדליק מנר שדלק במשך כל יום כיפור.
סוכה: רבים נוהגים להתחיל מיד אחרי הסעודה לעסוק במצוות סוכה, לקיים "ילכו מחיל אל חיל".

מתווה התפילות ביום כיפור

לפי הנחיות משרד הבריאות, אסור לערוך תפילות בתוך בתי הכנסת במהלך הסגר הכללי. מנייני תפילה יתקיימו רק בשטח הפתוח ובהשתתפות של עד 20 איש. ניתן יהיה להגיע להתפלל רק במניינים שנמצאים במסגרת הגבלת המרחק של קילומטר ממקום המגורים. במהלך יום כיפור ניתן יהיה לערוך תפילות גדולות יותר, וחלקן אף בתוך בתי הכנסת, בהתאם למתווה המיוחד.
גם במהלך יום כיפור ניתן יהיה להגיע רק לתפילות שנערכות בתוך מגבלת המרחק של קילומטר אחד ממקום המגורים. תפילות בשטח פתוח ייערכו בקבוצות קבועות של עד 20 איש, עם מרחק פיזי בין הקבוצות. יש להשאיר מושב ריק בין אנשים שלא גרים יחד.
בתוך בתי הכנסת או במבנים אחרים תותר הושבה במתחמים בקבוצות קבועות של עד 25 או 10 אנשים, בהתאם לצבע האזור במודל הרמזור. בין המתחמים יישמר מרחק ויוצבו מחיצות. בכניסה למבנה יוצב שלט עם מספר המתפללים המותר, גודל המקום וכללי ההפעלה.

קיצורי התפילות ביום כיפור

הרב לאו מציע להתחיל תפילה בשעה מוקדמת, לוותר על חלק מהשירים והברכות ולומר אותם בבית: "אם מתחילים מוקדם ומוותרים על חלק מהשירים, אפשר לשיר אותם אחר כך בבית. מוותרים על סליחות נוספות ומתפללים נטו תפילה עם מנגינה שמרגשת את הלב - אבל בצורה מושכלת ובהתאם למזג האוויר".
כדאי להתחיל כבר בשש בבוקר, כך שתפילת העמידה תהיה ב"הנץ החמה".
התפילות תהיינה השנה קצרות ככל האפשר על מנת למנוע התייבשות, ולא יותר משלוש שעות.

מזג האוויר: חם מהרגיל

מזג האוויר הנוח ששרר בסוף השבוע מפנה את דרכו להתחממות. מ"מטאו טק" נמסר כי היום, ערב יום כיפור, תחול עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות. ייעשה חם מהרגיל לעונה ולח בחוף. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בערב ובלילה ישרור מזג אוויר חמים ויבש בהרים, וחמים ולח בחוף.
הטמפרטורות החזויות הלילה ומחר: קריית שמונה 20-36, קצרין 19-34, צפת 18-31, טבריה 22-39, נצרת 19-33, חיפה 22-31, תל אביב 22-31, ירושלים 18-32, אשקלון 22-30, עין גדי 28-37, באר שבע 18-36, ערד 18-33, מצפה רמון 17-32 ואילת 26-38.
ביום שני - יום הכיפורים - יהיה בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. כמו כן, ייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.