ימי החג

חג סוכות נמשך שמונה ימים - מט"ו ועד כ"ב בתשרי. היום הראשון (נקרא גם "חג ראשון") והיום האחרון (הוא שמיני עצרת ושמחת תורה) הם ימי שבתון, האסורים בכל מלאכה – מלבד המלאכות שהותרו לצורך "אוכל נפש" – בישול אוכל על-ידי העברת אש (אך ללא הדלקתה).
הכול על סוכות בעמוד מיוחד של ynet ו"צהר":
שני ימי השבתון, היום הראשון של החג והיום השמיני, נפתחים בהדלקת נרות, תפילת ערבית, קידוש וסעודת חג. בבוקר – תפילות שחרית ומוסף, סעודת יום טוב, ובצאת החג – הבדלה.
גם במעבר מיום טוב ראשון לחול המועד, וגם במעבר משבת לחול המועד עורכים הבדלה. אלא שבמוצאי החג מבדילים רק על היין, ובמוצאי שבת גם על בשמים ונר (סדרי התפילות המיוחדים לסוכות ולשמיני עצרת – בהמשך).

חול המועד

הימים שבין יום טוב ראשון לבין שמיני עצרת הם ימי חול המועד.

אין בתורה פירוט מה הן המלאכות האסורות ומה מותר בחול-המועד - וחכמים הם שהגדירו זאת. הם קבעו כי האיסור אינו מוגדר לפי סוג המלאכה, כמו בשבת, אלא לפי ההקשר שבו היא נעשית. למעשה, חכמים קבעו חמשה עקרונות המתירים לעשות מלאכות בחול המועד:
"צורך המועד" – מותר לעשות מלאכות המיועדות לצורך המועד. אבל אין להשאיר בכוונה לחול המועד מלאכות שהיו יכולות להיעשות מראש, ואין לנצל את חול המועד לעבודות המיועדות לאחרי החג.
• "דבר האבד" - דבר שאי הטיפול בו יגרום להפסד ממון. לדוגמה – אפשר לתקן ברז דולף, כדי למנוע בזבוז מים ונזקי רטיבות.
"מלאכת הדיוט" - מלאכה שאינה מצריכה ידע מקצועי. לדוגמה, מותר לתקן כפתור בבגד, אך לא לסרוג צעיף. בכלל זה יש להחשיב כל מלאכה שאין בה טרחה מיוחדת ואינה מצריכה מיומנות מיוחדת.
"צורך הרבים" – מלאכה שנעשית לצורך הציבור, מותרת. לדוגמה, סלילת כבישים ומדרכות על ידי הרשות המקומית מותרת גם בחול המועד.
"אין לו מה יאכל" - אדם שנזקק לפרנסה ברמה בסיסית ביותר – רשאי לעבוד בחול המועד. שהרי שכרו הוא לצורך המועד שלו.

ארבעת המינים

מצוותו המיוחדת השנייה של חג סוכות – "ולקחתם לכם". ארבעת המינים שנוטלים רק בשישה משבעת ימי חג הסוכות – ולא בשבת.
הברכה: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב" – הלולב מוזכר בברכה מאחר שהוא הציר הבולט והמרכזי של ארבעת המינים.
2 צפייה בגלריה
ארבעת המינים
ארבעת המינים
ארבעת המינים
(צילום: shutterstock)
זמן הנטילה: יוצאים ידי חובת המצווה במשך כל היום - מהנץ החמה ועד השקיעה (ובדיעבד, אפשר גם מעלות השחר, אם לא יוכל אחר כך ליטול לולב, וכן אחרי השקיעה – עד צאת הכוכבים, ובלי ברכה). הזמן העיקרי של נטילת הלולב והנענועים הוא בעת אמירת ההלל והקפת הבימה בהושענות בתפילת שחרית בבית הכנסת. "זקני ירושלים" היו מסתובבים כל היום עם הלולב בידם, כחייל המופקד על נשקו ואינו נוטשו אף לרגע אחד.
אופן הנטילה: כדי לצאת ידי חובה, די להגביה את ארבעת המינים יחד, כדרך גידולם (הראש כלפי מעלה). המנהג הוא גם לנענע אותם לארבע רוחות השמים, למעלה ולמטה. יש סדרים ומנהגים שונים באופן הנענועים ונזכירם בהמשך - בסדר התפילה.
החייבים: כל הגברים בני מצווה חייבים. נשים פטורות, כדין מצות עשה שהזמן גרמה, אבל רבות נוהגות ליטול ואף להקפיד על קיום המצווה. הפסיקה האשכנזית מתירה גם לנשים לברך "אשר קדשנו במצוותיו".
2 צפייה בגלריה
שוק ארבעת המינים במאה שערים
שוק ארבעת המינים במאה שערים
שוק ארבעת המינים במאה שערים
(צילום: שלו שלום, TPS )
יש לחנך ילדים מקטנות למצווה זו כמו לשאר המצוות. בעבר, בעיקר בגולה, היה קשה מאד להשיג ארבעת המינים ויהודים מסרו את נפשם וממונם על מצווה זו. כיום, שבחה של ארץ ישראל הוא, שנקל להשיג בה מינים כשרים ואף מהודרים במחיר השווה לכל נפש, וראוי שלכל אחד יהיו ארבעת המינים, כדי שיוכלו ליטלם בשעת ההלל, לרבות ילדים שהגיעו לגיל שבו הם כבר מתחנכים להתפלל בבית כנסת ויש ביכולתם ליטול הלולב כהלכתו.
המינים: אתרוג אחד, לולב אחד, שלושה הדסים – ויש הנוהגים גם יותר, ושתי ערבות. כל אלו אגודים יחד באגד אחד.
דיני המינים – הזיהוי המדויק של הצמחים, הפרטים הכשרים והפוסלים, המהודר ושאינו מהודר – מצריכים דיון ארוך ומפורט. כיום, לרוב העולם אין בכך צורך – בשווקים מוכרים ארבעת המינים מפוקחים ומבוקרים, עם הכשרים ברמות הידור שונות, ובמחירים סבירים. אין צורך להוציא הון עתק על ארבעת המינים, ורבים המעדיפים לתת את המותר לצדקה.

סדרי התפילה

תפילת חג הסוכות מורכבות מסדרי התפילות הרגילים של יום חול, תוספות של שבת ומועד, והוספות ייחודיות לחג זה בלבד.

איפה תתפללו

במשרד הבריאות קוראים לציבור לקיים את תפילות סוכות בשטחים פתוחים, כדי להקטין את הסיכון להדבקה בקורונה, ומזכירים: "סכנת ההידבקות בבתי הכנסת נובעת ממספר סיבות, ובהן שהייה בצוותא במשך שעות בחלל סגור, עם מיזוג מופעל וחלונות סגורים, וכן חזנות, שירה, קריאת התורה ועליות לתורה מבלי לעטות מסכה". גם באולפן ynet קרא הרב הראשי, דוד לאו, להתפלל בחוץ אם מתאפשר.
למרות הזינוק בתחלואה, החליטה הממשלה לפטור את בתי התפילה שבהם עד 50 איש איש מכללי התו הירוק. המשמעות היא שבוגרים שלא קיבלו חיסון, וגם ילדים בני פחות מ-12 שלא עברו בדיקה, המתפללים יחדיו במניינים כאלה - יוכלו להתפלל בחגים בתוך מבנים סגורים, גם ללא בדיקת PCR.
החובה היחידה היא שימוש במסכה, אולם גם מסכה וחיסון מעניקים הגנה חלקית בלבד מול הזן החדש של הנגיף - ובמהלך חודש אוגוסט לבדו נפטרו מקורונה 559 איש בני למעלה מ-60, מהם 195 לא מחוסנים ו-364 שהיו מחוסנים.
במשרד הבריאות פרסמו את הכללים לקיום תפילות בבתי כנסת שבהם יותר מ-50 מתפללים, על פי כללי התו הירוק:
 • חובה להציב שלט המגביל כניסה רק לבעלי תו ירוק, או לבני 12 ומעלה שעברו בדיקת PCR פרטית, בתשלום, בערב החג (תקף ל-24 שעות).
 • ילדים מתחת גיל 12 ומנועי חיסון רשאים להציג אישור על בדיקת PCR שבוצעה בקופת חולים או בפיקוד העורף.
 • חובה למנות ממונה קורונה שיאשר כניסה רק רק לבעלי תו ירוק או למי שעברו בדיקת PCR בערב החג.
 • מומלץ לבצע רישום מוקדם של הבאים לתפילות.
 • מומלץ להשאיר מרווח של כיסא פנוי בין שני מתפללים, למעט במשפחות גרעיניות.
 • חובה להיות עם מסכות לכל אורך השהייה בבית הכנסת.
 • מומלץ לפתוח את כל החלונות והפתחים לצורך אוורור מיטבי.
ילדים מתחת לגיל 3 לא נדרשים בבדיקת PCR. אדם או ילד שצריך להציג בדיקה בתוקף, ואין לו בדיקה שכזו - רשאי להתפלל במרחב הציבורי או במניין של פחות מ-50 מתפללים.
הכניסה לרחבת כותל המערבי מוגבלת ל-8,000 איש, ללא צורך בהצגת תו ירוק, והשטח מחולק ל-15 מתחמי תפילה.
מניינים בשטחים פתוחים:
גם במניינים המתקיימים בחוץ ובהם מעל ל-50 מתפללים – חובה על הגבאים לוודא כי המתפללים מחזיקים בתו ירוק.
המלצות לתפילה בבית כנסת שבו עד 50 מתפללים:
 • להשאיר מרווח של כיסא פנוי בין שני מתפללים, למעט משפחות גרעיניות.
 • לפתוח חלונות ודלתות למרות שהמזגנים פועלים, כדי לאפשר תחלופת אוויר.
 • רצוי שהחזן, הקורא בתורה ובהפטרה והגבאי (שאצלם החשש מרסס טיפתי הוא גבוה) יהיו מחוסנים בחיסון דחף לקורונה (חיסון שלישי), או לאחר בדיקת PCR שלילית.
 • יש לנסות ולשמור מרחק מ"בעל הקורא" ובסיום העלייה לתורה, לא ללחוץ ידיים ובוודאי שלא להתנשק עם מתפללים אחרים.
 • חובה להיות עם מסכות לכל אורך השהייה בבית הכנסת.

סדר התפילה בחג

מתפללים תפילה של יום טוב. בתפילת העמידה, ברכת היום: "אתה בחרתנו ... מקדש ישראל והזמנים". בשחרית, אחרי תפילת העמידה, מוסיפים "הלל" שלם. אוחזים בארבעת המינים ומנענעים לפי המנהג המקובל: במזמור "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" בתחילה ובסוף, וב"אנא ה' הושיעה נא". אחרי ההלל – מוציאים ספר תורה, מקיפים את הבימה, איש לולבו בידו, וספר התורה שעליו, תוך כדי אמירת פיוטי "הושענות". יש הנוהגים לומר הושענות בסוף תפילת מנחה.
לקריאת התורה מוציאים שני ספרים, בראשון קוראים חמישה קרואים בפרשת המועדים שבחומש ויקרא, ובשני – מוסף של סוכות מתוך חומש במדבר. להפטרה קוראים מנבואת זכריה על חג הסוכות שלעתיד לבוא. אחרי הכנסת ספר התורה מתפללים מוסף של חג, ומזכירים את קרבן המוסף של יום הראשון. גם במנחה מתפללים תפילת עמידה של חג. אין קריאת התורה במנחה בחג.

סדר התפילה בימות חול המועד

מתפללים ערבית שחרית ומנחה כבכל יום, ומוסיפים "יעלה ויבוא" בברכת העבודה ("רצה"), גם בברכת המזון, מוסיפים "יעלה ויבוא" בברכת בונה ירושלים, בכל שמונת ימי החג. בשחרית מוסיפים הלל, הושענות וקריאת התורה במוספי היום בחומש במדבר – בדומה לחג. תפילת מוסף בכל יום – כמו בחג. יש מחלוקת קדומה אם מניחים תפילין בחול המועד או לא. וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו, ולא ישנה באופן בולט ממנהג בית הכנסת בו הוא מתפלל.
שבת חול המועד
מתפללים תפילה של שבת, אך מקצרים בקבלת שבת. בבוקר – הלל והושענות כבכל ימי החג – אך אין נוטלים לולב כלל! מוסף של יום טוב, שבו מזכירים גם את השבת ומוספיה: "מקדש השבת וישראל והזמנים". יש נוהגים לקרוא מגילת קהלת בשבת זו. יש הקוראים אותה לפני קריאת התורה, מתוך מגילת קלף ואף מברכים על קריאתה "על מקרא מגילה" ו"שהחיינו".
שמחת בית השואבה
מנהג חסידים שהולך ומתפשט ונהיה נפוץ יותר ויותר – לקיים "שמחת בית השואבה" בלילות החג, זכר לשמחה שהייתה במקדש – כפי שתואר לעיל. אין כללים וסדר קבוע לשמחה: אוכלים ושותים, שרים ומנגנים, יש אומרים את 15 מזמורי "שיר המעלות" בתהלים, לומדים ועוסקים בתורה, רוקדים ושמחים שמחה של מצווה. השנה נאסר על קיום המנהג.

הושענא רבא

היום השביעי של חג הסוכות נחשב ליום מיוחד במינו מבין ימי חול המועד. יש הקוראים לו "יום חיבוט ערבה". ביום זה מקיפים את הבימה שבע פעמים, ומרבים באמירת הושענות. אחרי ההקפות נוטלים אגד של ערבות, על פי הקבלה – חמש דווקא. אומרים מספר פיוטים העוסקים בעיקר בברכת ריבוי המים והשפע לשנה הבאה, ובסיום – חובטים את הערבות בקרקע.
מנהג זה, שנראה מוזר, מיוסד על חגיגת הערבה שהייתה במקדש, שסימלה את ריבוי המים והשפע. ועליו נוסף נופך מיוחד על פי הקבלה. המקובלים והחסידים רואים בהושענא רבא את יום החתימה של ימי הדין. לכן נוהגים בו כמה מנהגים של ימים נוראים: יש מתפללים בבגדי לבן, בניגון של יום הכפורים. טובלים במקווה. רבים נוהגים להישאר ערים כל הלילה ולעסוק בתורה כדי "להיטיב את החתימה".
בהושענא רבא נפרדים מכמה מן המנהגים שליוו אותנו במשך כל הימים הנוראים: אלו שנוהגים לומר "לדוד ה' אורי וישעי" בסיום התפילה, מראש חודש אלול, אומרים את המזמור בפעם האחרונה בהושענא רבא. מי שנוהגים לטבל הפת בדבש בכל יום מאז ראש השנה – הפעם האחרונה היא בהושענא רבא. תחושת הסיום והסיכום של הימים הנוראים
מיתרגמת גם לברכה המקובלת ליום זה: "פתקא טבא", כביכול ביום זה שולחים פתקאות מן השמים ובהן מפורט גזר הדין שנחתם לכל אחד בימים הנוראים.
הושענא רבא הוא גם יום אחרון של חג הסוכות. בבוקר, אחרי התפילה נפרדים מארבעת המינים, ובסופו של היום נפרדים מן הסוכה. יש הנוהגים לסעוד סעודת מצווה קלה (אין לסעוד סעודה של ממש כדי לא להגיע שבעים לסעודת החג של שמיני עצרת), ואומרים נוסח תפילה לפרידה מן הסוכה, שעיקרו תקוה: "יהי רצון שנזכה לישב בסוכת עורו של לוויתן".
זכה חג הסוכות ואין הוא מסתיים בחטף, אלא אדרבה, הולכים מחיל אל חיל, ומתקדמים לחג השמח הבא: שמיני עצרת ושמחת תורה.
"ושמחת בחגך – והיית אך שמח" – הלוואי כל השנה כולה, בבריאות ובשגרה, על כל בית ישראל.
פורסם לראשונה: 01:27, 02.10.20