שאלה:

מה מותר ואסור לעשות ב"חול המועד"?

תשובה:

א. יש אומרים שגם בזמן הזה קיימת מצוות עלייה לרגל לירושלים.
ב. בחול המועד אסור לעבוד, מלבד מלאכות מסוימות, כגון הכנת מאכלים או מלאכת "דבר האבד" - מלאכות שיהיה לאדם הפסד אם לא יעשה אותן, ומכאן ההיתר לעבוד כאשר אין ברירה (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).