ממלא מקום נשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב יעקב רוז'ה, התפטר הערב (יום ד') מתפקידו מכיוון שהוא מסרב למנות נשים רבניות לאספה הבוחרת את הרבנים הראשיים. ב-ynet נחשף בתחילת השבוע על סירובו של הרב רוז'ה למנות נשים בין 10 המקומות השמורים לרבנים בתור נציגי הרבנות הראשית.
במכתב שנשלח לנציגי היועצת המשפטית לממשלה, כתב הרב רוז'ה: "לא אוכל לפעול בניגוד להחלטת מועצת הרבנות הראשית, שבה אני חבר, ולקיים את האמור במכתבכם בעניין קביעת בית המשפט העליון כי 'יש לשקול מינוין של נשים לפי סעיף 7 (8) לחוק'".
2 צפייה בגלריה
ישיבת מועצת הרבנות הראשית
ישיבת מועצת הרבנות הראשית
ישיבת מועצת הרבנות הראשית, ארכיון
(צילום: אלעד זגמן, ענבה – לע"מ)
הרב רוז'ה פירט את עמדתו ואת עמדת משרד המשפטים בעניין מינוי הרבניות, והוסיף: "לנוכח כל האמור, אבקש לפעול בהתאם לעמדה המשפטית שאומצה על ידכם ולהודיע כי אני מבקש שלא לשמש בתפקיד זה. משמעות הדברים היא כי החל ממועד מכתבי זה אינני מקבל עליי את סמכויות מ"מ נשיא מועצת הרבנות הראשית".
בהמשך פירט הרב רוז'ה את עבודת הרבנים במלחמה, שכללה בין היתר זיהוי חללים והתרת עגונות: "בתפקידי בעשרות שנות של שירות מילואים לא חוויתי מעולם טרגדיות ומקרים קשים כפי שנאלצתי לצערי הרב להתעסק בחודשים אלה. יחד עם זאת, עם ישראל כולו התאחד והקריאות להפסקת השיח המפלג של ערב מלחמת שמחת תורה קנו להם שביתה בקרב רבים רבים מאזרחי ישראל. מתוך תחושות אלה, אני חש שאין ביכולתי למלא את התפקידים אותם אתם מייעדים לי, שעניינם הצורך בהכרעה מקטבת שאינה תורמת לאחדות השורות".
הוא הביא ציטוט מהגמרא בסיום מכתבו: "לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על הדין. אין זה המקום ואין זו השעה להעמיד את הדין". הרב רוז'ה הוסיף: "פנייתי שטוחה אליכם ואל כבוד בית המשפט, אל נא אחי תרעו, הרפו ידיכם, עוד יבואו זמנים ליישוב הדין, קיימות אלטרנטיבות אחרות וראויות לפתרון האתגר הניצב לפתחנו ובהסכמת כל הנוגעים בדבר, מבלי לפגוע במסורת ישראל".
2 צפייה בגלריה
הרבנים הראשיים לשעבר דוד לאו ויצחק יוסף
הרבנים הראשיים לשעבר דוד לאו ויצחק יוסף
הרבנים הראשיים לשעבר, דוד לאו ויצחק יוסף
(צילום: אריאל אוחנה)
בשבוע שעבר פקעה כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל, הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, והאספה שעתידה לבחור את מחליפיהם של השניים טרם כונסה. הבחירות מתעכבות בין השאר בשל הוראת בג"ץ לרבנות הראשית למנות נשים במקומות השמורים ל"נציגי הרבנות הראשית", המהווים 10 מקומות בתוך הגוף הבוחר את הרבנים.
מדובר במקומות השמורים לרבנים שימונו מטעם הרבנות הראשית, אך בשל עתירת ארגון עתים והעובדה כי באספה ישנן נשים בודדות, הורה בג"ץ לרבנים הראשיים לשקול מינוי של רבניות כדי לפעול לאיזון. נוסף על כך עתר לבג"ץ גם מרכז רקמן.