שאלה:

יש לי תור לשתלים בשיניים ביום ט' באב בשעות הצהריים, ואין לי אפשרות לקבוע תאריך אחר. מה לעשות? האם עלי לצום? (מאיה).

תשובה:

מאיה, שלום
תשעה באב הוא יום הצום והאבל על חורבן בית המקדש. גם כיום, לאחר שחזרנו לארצנו והאבל על הגלות והחורבן מעטים יותר – חסרונו של בית המקדש עדיין מהווה סיבה לאבלות וצער. לכן, תשעה באב הוא גם יום זיכרון ואבל החמור יותר משאר ימי האבלות – י"ז בתמוז ו-י' בטבת.
האבלות מתחילה כבר מהערב (השנה - מחר, שני בערב), ולא מהבוקר כימי צום אחרים, ומלבד האיסור על אכילה ושתייה, הנוהגים בכל ימי הצומות - בתשעה באב קיימים איסורים נוספים: רחיצה, סיכה, נעילת נעלי עור ויחסי אישות.
כאשר עושים הרדמה מקומית אמנם אין איסור על טיפולים רפואיים, כולל טיפולים בשיניים, אבל בוודאי שלכתחילה רצוי לדחות את הטיפול ליום אחר - הן מבחינת המטופל והן מבחינת המטפל. מבירור עם רופאי שיניים עולה כי יש רופאים המבקשים לקחת אנטיביוטיקה לפני הטיפול, וכן לשתות משהו קר אחרי הטיפול.
ביחס לתרופה – הדבר מותר, וצריך לבלוע בלי מים אם הדבר אפשרי, ואם לא – בכמות מעטה ביותר הדרושה לכך. לגבי השתייה שאחרי הטיפול, רצוי שהטיפול ייעשה בשעות אחר הצהריים המאוחרות, כדי שהשתייה תהיה סמוך לטיפול, אבל אחרי סיום הצום.
אולם, דבר זה מעורר בעיה אחרת, מורכבת יותר: הטיפול כרוך בהרדמה מקומית, ובחומרי ההרדמה ישנם מרכיבים היכולים להוריד את רמת הסוכר בדם. אדם המצוי בצום - ממילא רמת הסוכר בדמו נמוכה, ובתוספת חומרי ההרדמה, הוא עלול להגיע לעילפון ולסיבוכים נוספים. לכן, ישנם רופאים שאינם מוכנים לעשות טיפול כזה לאדם המצוי בצום, ואפילו צום של מספר שעות.
לכן, עלייך להתייעץ מראש עם הרופא באם הוא מסכים לעשות את הטיפול בצום. לפי תשובתו, ייתכן שלא תוכלי לעשות את הטיפול בצום ותצטרכי לדחותו לתאריך אחר. כל טוב ורפואה שלימה.