שאלה:

כיצד מקיימים בדיקת חמץ?

תשובה:

א. יש לבדוק בכל המקומות שייתכן שהגיע אליהם חמץ - בדיקה הגונה ולא שטחית, למרות שסומכים על ניקיון הבית שנעשה לפני כן.
ב. צריך להקפיד מאוד על בדיקת המכונית. בדיקה זו תיעשה דווקא על-ידי פנס חשמלי, מחשש דלֵקה. גם בבית אפשר לבדוק בעזרת פנס.
ג. אפשר לחלק את הבדיקה לכמה אנשים מבני הבית, באופן שכולם יעמדו יחד לפני הבדיקה, בעל הבית יברך, ואחר כך ילך כל אחד למקום שנקבע מראש שעליו לבדוק. בצורה כזו יכולים לסיים את הבדיקה מהר יותר, ועם זאת לעשותה כראוי.
ד. מי שנוסעים מביתם לכל החג, יכולים להיפטר מהבדיקה על-ידי שימכרו את החמץ וישכירו את ביתם לנוכרי. במקרה זה ראוי לסדר מכירת חמץ מיוחדת שתתחיל כבר בי"ג בניסן, כדי שבזמן בדיקת החמץ לא יהא הבית ברשותם.
(משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).