רבניות? לא ברשימה של מ"מ נשיא בית הדין הרבני הגדול: הרב שלמה שפירא שלח היום (ה') רשימה של עשרה רבנים גברים, שאמורים להיות חלק מהאספה שתבחר את שני הרבנים הראשיים הבאים. ברשימה אין אף אישה, למרות שבג"ץ חייב למנות נשים. סביר להניח שבג"ץ יפסול את הרשימה שהוגשה.
עשרת הרבנים שמינה הרב שפירא, הם: הרב מרדכי גרינברג, נשיא ישיבת כרם ביבנה, ראש הישיבה וראש הכולל לרבנות ודיינות לשעבר; הרב מיכאל הרשקוביץ, ר"מ ישיבת מרכז הרב; הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות ויו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא; הרב מיכאל ימר, ראש ישיבת שלעבים, הרב יהושע כ"ץ, רב העיר מעלה אדומים; הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת אלון מורה ורב השומרון; הרב דוד לבנון, רב קהילת נעם; הרב יהושע מגנס, ר"מ ישיבת מרכז הרב; הרב יואל מנוביץ', ראש ישיבת הגולן; והרב יגאל שפרן, רב ומורה הוראה בענייני רפואה והלכה, רב בית כנסת ופרופ' לאתיקה רפואית.
1 צפייה בגלריה
ישיבת מועצת הרבנות הראשית
ישיבת מועצת הרבנות הראשית
ישיבת מועצת הרבנות הראשית
(צילום: אלעד זגמן, ענבה – לע"מ)
במכתב ששלח הרב שפירא הוא התייחס להתפטרותו של הרב יעקב רוז'ה מתפקיד ממלא מקום נשיא מועצת הרבנות לישראל. הרב רוז'ה התפטר אמש מתפקידו, לאחר שהסביר כי הוא לא יכול למנות רבניות לאספה הבוחרת.
בהמשך מכתבו, שבו הוא לא התייחס כלל למיניו רבניות, כתב הרב שפירא כי "בחרתי רבנים אשכנזים בלבד, לאחר שיו"ר ועדת הבחירות לרבנים ראשיים, הדיין הרב שמואל חזן, מסר לי כי לצורכי איזון בתוך כלל 150 חברי האספה הבוחרת, אני מתבקש למנות אשכנזים בלבד".
בשבוע שעבר פקעה כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל, הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, והאספה שעתידה לבחור את מחליפיהם של השניים טרם כונסה. הבחירות מתעכבות בין השאר בשל הוראת בג"ץ לרבנות הראשית למנות נשים במקומות השמורים ל"נציגי הרבנות הראשית", המהווים 10 מקומות בתוך הגוף הבוחר את הרבנים.
מדובר במקומות השמורים לרבנים שימונו מטעם הרבנות הראשית, אך בשל עתירת ארגון עתים והעובדה כי באספה ישנן נשים בודדות, הורה בג"ץ לרבנים הראשיים לשקול מינוי של רבניות כדי לפעול לאיזון. נוסף על כך עתר לבג"ץ גם מרכז רקמן.
מתנועת נאמני תורה ועבודה וארגון קולך נמסר בתגובה: "בהתאם לפסיקת בג"ץ בנושא, לא יעלה על הדעת שבין עשרת הנציגים שממנים ממלאי המקום של הרבנים הראשיים לא יכללו נשים. זכינו לחיות בתקופה שבה אין צורך לחפש בנרות תלמידות חכמים במעמד של רבניות. מצופה שמי שלקח לידיו את הסמכות למנות נציגים דתיים לאומיים, יכלול לפחות חמש נשים רבניות בתוך העשרה, כייצוגן השווה בחברה ובהתאם למקומן ולתפיסת העולם הדתית-לאומית שרואה בנשים חברות שוות בקהילה".