שאלה:

האם מותר לערוך חופה במוצאי חג הסוכות? (איילה, פתח תקווה).

תשובה:

במוצאי חג ושבת, מותר מבחינה הלכתית אם יש זמן מספיק להתארגנות אחרי החג. בהרבה מקומות מקובל שלא לאשר חופות במוצאי שבתות וחגים במקרים בהם הדבר מביא בהכרח לחילולי שבת וחג. יש לברר את המדיניות ברבנות המקומית. התאריך שציינת אינו מוצאי סוכות אלא מוצאי חג ראשון, והוא חל בתוך שבעת ימי הסוכות (בחול המועד). בתאריך זה וביתר ימי החג אין עורכים חופות. (משיב: הרב דרור ברמה).