שאלה:

האם מותר להעביר אש בחג? האם מותר לשנות או לווסת את עוצמת החום/ אש בכיריים? איך מכבים אש כזו? (ג'קי כהן, כפר סבא).

תשובה:

יסוד ההבדל בין שבת ובין חג (יום טוב) הוא ההיתר לעשות מלאכה לצורך הכנת מאכלים. כך נאמר בתורה ביחס לפסח (והוא הדין לשאר החגים): "...כָּל מְלָאכָה לֹא יֵעָשֶׂה בָהֶם אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל נֶפֶשׁ הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם" (שמות יב, טז). מצד אחד – איסור מלאכה (כל מלאכה לא יעשה בהם) ומצד שני – היתר למלאכות הנדרשות להכנת מאכלים. (אשר יאכל... יעשה לכם). חכמים סייגו היתר זה למלאכות שאי אפשר לעשותם מערב חג, ואילו מלאכה שאפשר לעשותה מראש, ולא תפגע בטיב ובאיכות האוכל – אסורה ביום טוב.
קביעה זו, וכן פרטים אחרים ביחס להיתר או איסור מלאכות, הינם חלק מהתורה שבעל פה, כלומר, סמכותם של חכמים לפרש את כוונת התורה, כפי שנמסרה למשה בסיני, וכן מהצורך לקבוע גדרים וסייגים לאיסורי תורה, למניעת איסורים חמורים יותר.
בישול מאכל, נחשב כמלאכה המותרת ביום טוב, כיוון שהוא חלק מעונג יום טוב, שהאוכל יהיה טרי ומוכן (בפרט בימים בהם לא היו אמצעים לקירור ושימור טרי של האוכל המבושל), בתנאי, שהבישול הוא לצורך החג, ולא לימים אחרים. אולם הדלקת האש עצמה – אסורה. (אפשר להדליק אש מערב יום טוב, ולשמור עליה).
לפי זה, בישול על כיריים חשמליות הנדלקות על ידי שעון שבת (טיימר) – מותר לכתחילה.
גם העברת אש, כלומר, שימוש בלהבה קיימת, והעברתה לתנור, כיריים – מותרת לכתחילה, ונוהגים להשאיר אש דולקת בנר (הדולק 24 שעות), וממנה להעביר ולבשל. מכאן, שמותר גם להגדיל את עצמת האש והלהבה, כדי להרתיח, ולקדם הבישול.
כיבוי אש מוגדר כמלאכה, ולכן אסור לכבות אש גם ביום טוב (שולחן ערוך אורח חיים סימן תקיד) וכן הקטנת הלהבה אסורה, אלא אם כן הדבר נדרש לצורך הבישול, למשל למנוע חריכת האוכל וכדומה. במקרה זה מותר להקטין את הלהבה כנדרש. (אגב, שינוי עצמת החום בתנור ובכיריים חשמליות בדרך כלל אסורים, מכיוון שפעולה זו עלולה לגרום לכיבוי או הדלקת גוף חימום, וצריך לברר את הדין, ביחס לכל כלי ותנור חשמליים).
בסיום הבישול, אין לכבות את האש באופן ישיר, אך מותר לעשות זאת באופן עקיף; מכשירים חשמליים על ידי טיימר, וגם בכירי גז, יש כיום שעון שאפשר לכוונו מראש לזמן הדלקה מוגבל, וזו הדרך הרצויה ביותר לאפשר כיבוי ביום טוב. כל טוב. (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).