שאלה:

אם אני נוסעת לכל חג הפסח מחוץ לבית, האם אני עדיין מחויבת לנקות אותו מחמץ? (מרים).

תשובה:

מרים שלום,
החיוב לנקות את הבית לקראת חג הפסח אינו תלוי בשאלה אם את שוהה בבית במהלך החג או לא. איסור התורה של "בל יראה" ו"בל ימצא" אינו רק שלא יראה החמץ מבחינה חושית, כי אם שלא יהיה כלל חמץ בביתו של יהודי במהלך החג. משכך, לא אמור להיות הבדל בצורת הנקיון לקראת החג - בין אם תהיי נוכחת בבית בחג ובין אם לא תהיי נוכחת, וחשוב לבער בפועל את החמץ מהבית.
אמנם, חז"ל לימדו אותנו שקיימת אפשרות לבטל את החמץ מהדעת אף בלי לבערו פיזית מן הבית, אך זו אינה בחירה ראויה, אלא רק במצבים בהם נמנעת האפשרות לנקות את הבית, בגלל ש"נתקעים" מחוץ לו (הגמרא מספרת על אחד התנאים שספינתו השתהתה בים, ולכן נאלץ לבטל את החמץ ולא לבערו).
יש לדעת כי קיים מרחק רב בין החובה ההלכתית לנקות את הבית, לבין מה שמקובל ברבים מבתי ישראל לעשות מעין "נקיון אביב" יסודי ומקיף של כל הבית, אף בחלקים שאין חשש שהוכנס אליהם חמץ. לכן, אני ממליץ לנקות את הבית, אך לעשות את המינימום הנדרש הלכתית, וזה לנקות את כל האזורים בבית אליהם נוהגים בני הבית להכניס חמץ. הנקיון יהיה כך שלא תיוותרנה שאריות חמץ במגירות ובארונות, ותו לא.
כל טוב וחג כשר ושמח (משיב: הרב צחי הרשקוביץ).