ראשי ישיבות בכירים בציבור החרדי הספרדי, חלקם חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, התכנסו היום (ד') לדיון בנושא חוק הגיוס ובסיומו פרסמו מסמך הקורא לחרדים לא לשתף פעולה עם צה"ל ולא להיענות לצווי הגיוס שיישלחו אליהם. במכתב הפומבי הם אף טוענים ש"כל התייצבות בלשכות הגיוס אסורה על פי התורה".
3 צפייה בגלריה
התכנסות הרבנים הספרדים בהובלת הרב משה צדקה
התכנסות הרבנים הספרדים בהובלת הרב משה צדקה
התכנסות הרבנים הספרדים בהובלת הרב משה צדקה
הכינוס בירושלים התקיים שעה קלה לאחר דבריו הנוקבים של מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, נגד שליחת צווי הגיוס לצעירים חרדים. נכחו בכינוס רבנים בכירים מהציבור הספרדי, בהם הרב משה צדקה, ראש ישיבת "פורת יוסף"; הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת "אור החיים"; הרב שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה, ועוד רבים אחרים. כולם חתמו יחד על "פסק הלכה" שלפיו "משנאי ה' נשאו ראש וממשיכים לפגוע בציבור שומרי התורה ובבני הישיבות הקדושות – בגזרת הגיוס הנוראה, על כן חובתנו לקיים בעצמנו ויגבה ליבו בדרכי ה' בחיזוק וביצור החומות, ולהגביר חיילים לתורה ולהיכלי הישיבות הקדושות בתי חיינו".
הרבנים מחו נגד הצעת החוק הנידונה בוועדת החוץ והביטחון בימים אלה, המציעה יעדי גיוס חרדים שהולכים ועולים מדי שנה, תוך הקמת מסלולי שירות המותאמים לאורח החיים החרדי. "החוק המוצע כעת להסדרת הדיחויים מהצבא כרוך ביעדי גיוס אשר משמעותם חורבן התורה ומסירה בידיים של נשמות עם קודש לשמד", כתבו הרבנים, וקראו לכל העוסקים בדבר "להימנע באופן מיידי מכל עיסוקי החקיקה הללו ולהתנגד להם בתוקף".
3 צפייה בגלריה
ההנחיות שפרסמו הרבנים מהציבור החרדי הספרדי
ההנחיות שפרסמו הרבנים מהציבור החרדי הספרדי
ההנחיות שפרסמו הרבנים מהציבור החרדי הספרדי
"הננו להבהיר שגם המסלולים ה'חרדיים' הישנים והחדשים, שהוקמו או שצפויים להקים, כולם בכלל האיסור החמור שלא ללכת לשם ולא להיות שותף בנתינת לגיטימציה להם בשום צורה", הוסיפו במכתב הפומבי, "וכמה שהם יהיו 'כשרים' יותר כך הם מסוכנים יותר ומהווים סלילת דרך אל זרועות הצבא והכנסת הציבור הספרדי תחת שליטתם".
"על דעת כלל ראשי הישיבות בארץ הקודש, לחזק ולאמץ את עמידתם האיתנה של בני הישיבות בפני הנסיונות המתרגשות עליהם לעקרם מבית חייהם", נאמר עוד במסמך. הרבנים כתבו ב"פסק" הוראות שעד כה נשמעו בעיקר בקרב הפלגים הקיצוניים של החברה החרדית, כמו הפלג הירושלמי, ואמרו: "עליכם להעדיף את הגזרות הכלכליות ועונשי המאסר מתוך עוז ותעצומות ושמחה של מצווה, ולא ללכת למקום תרבות חטאים".
3 צפייה בגלריה
ראשי הישיבות הספרדים, וחלק מחברי מועצת חכמי התורה, מתכנסים לדון בנושא חוק הגיוס
ראשי הישיבות הספרדים, וחלק מחברי מועצת חכמי התורה, מתכנסים לדון בנושא חוק הגיוס
ראשי הישיבות הספרדים, וחלק מחברי מועצת חכמי התורה, מתכנסים לדון בנושא חוק הגיוס
הרב משה צדקה, ראש ישיבת "פורת יוסף", שלח מוקדם יותר מכתב לרב משה מאיה, זקן מועצת חכמי התורה, ובו כתב: "הנה בשעה זו שפועלים חס ושלום להחריב את הציבור החרדי כל ידי גזרת הגיוס הנוראה, ומעולם לא היה מצב חמור כל כך וסכנה כה גדולה, ישנה חשיבות גדולה עד מאוד להתכנס ולהתאסף יחדיו להעמיד את דעת התורה הקדושה – שהרי כל עתיד הציבור החרדי ובני הישיבות תלוי ועומד בשעה זו".
הרב מאיה השיב כי נבצר ממנו להגיע לכינוס הרבנים בשל מצבו הבריאותי: "מחמת גודל החשיבות הייתי צריך לבוא מיד, ואולם מבחינת הבריאות אין באפשרותי. בתפילה ובקשה הנני מצטרף להצלחת העניין".
חבר הכנסת משה קינלי טור-פז מיש עתיד אמר בתגובה להוראת הרבנים הספרדים: "מצוות גיוס היא בבחינת 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' בד בבד עם 'לא תעמוד על דם רעך'. זו היהדות. זו הגישה. הצעירים החרדים מוזמנים להשתלב בצה"ל, לשמור על אמונתם ולשמור על המדינה. זה השילוב. זה צו השעה".