שר העבודה יואב בן צור (ש"ס) יביא בשבוע הבא לאישור המשלה תוכנית בעלות של 70 מיליון שקלים לצורך שילוב גברים חרדים בשוק העבודה. מטרת התוכנית היא לפתח ולהקים תוכניות הכשרה לתעסוקת חרדים בשנת 2024. התוכנית אמורה להימשך גם בשנת 2025 והתקציב שלה צפוי להיות 80 מיליון שקלים.
בהצעה שהוגשה לממשלה, נכתב בין השאר: "לאור הגידול הדמוגרפי הצפוי של האוכלוסייה החרדית בעשורים הקרובים, יש חשיבות גדולה להשתלבותם בשוק העבודה. המשך המצב הנוכחי, שבו שיעור התעסוקה והשכר של הגברים החרדים נמוכים באופן משמעותי מהשיעור באוכלוסייה הלא-חרדית, ישפיע על צמיחת המשק ויכולת המדינה להמשיך ולספק את השירותים שאותם היא מספקת היום".
1 צפייה בגלריה
ועידת הנדל"ן
ועידת הנדל"ן
השר יואב בן צור
(צילום: עוז מועלם)
בכנס השקת מרכז הנתונים של המכון החרדי למחקר מדיניות והלמ"ס, אמר השר בן צור כי יש לפעול לשילובם של בני ישיבות בשוק בעבודה. הוא אמר: "הגיע הזמן לשים סוף לאפליה ולומר בקול ברור ונחרץ – הגיעה העת של בני ובנות החברה החרדית לרכוש מקצועות וידע מתקדמים ולעבוד במשרות איכותיות ויוקרתיות. הגיע הזמן שלנו לפרוץ את תקרת הזכוכית. המדינה משקיעה רבות בהענקת ידע ומקצועות לימוד ואסור שזה יפסח על החברה החרדית".
מטרות התוכנית, שתובא לשולחן הממשלה, היא "רכישת השכלת בסיס באמצעות סבסוד הלימודים ופיתוח תכנים מונגשים דיגיטלית; הגברת השילוב בהשכלה על-תיכונית איכותית ורלוונטית לשוק העבודה ולמערכת הביטחון, באמצעות תוכניות הכשרה, תמיכה וליווי – באופן שבו יועדפו תוכניות עם תשואה גבוהה להשכלה ותרומה לצורכי מערכת הביטחון; הרחבת התמיכה במהלך הלימודים על ידי מנגנון הלוואות מותנות הכנסה, כאשר הקצאת ההלוואות תהא תוך העדפה להכשרות עם תשואה גבוהה מוכחת להשכלה".
השר בן צור התייחס בנאומו באותו כנס גם לחוק הרבנים, שירד מסדר היום בלחץ חלק מחברי הכנסת של הליכוד וסיעת עוצמה יהודית. הוא אמר: "מינוי 160 שופטים לתעבורה, למשפחה, ועוד 22 שופטים לבתי דין לעבודה, כל הוועדות שהתכנסו לגבי המינויים האלה לאחר 7 באוקטובר, זה לא ג'ובים, גם אם מעולם לא מינו כמות כה גדולה של שופטים – אבל למנות רבנים הגונים, שנבחרים רק לפי כישורם ולא מעניין אותנו צבע הכיפה או הדעה הפוליטית שלהם – זה ג'ובים?"