שאלה:

האם מותר לטייל בחג במקום שאין סוכה? (אלמוני).

תשובה:

הולכי דרכים פטורים מסוכה. יש אומרים שהפטור הוא דווקא בנסיעה הכרחית ולא בטיולים. לכן טוב שאדם יתכנן את נסיעותיו למקום שיש בו סוכה. ומותר לבנות סוכה בחול המועד במקום הצורך. אפשר לבנות גם על רכב, וכיום יש סוכות מתפרקות שקל לטלטלן ולהרכיבן. (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).