שאלה:

כיצד ניתן לגייר ילדים בגיל שנתיים ובגיל 8 חודשים שנולדו לאב יהודי ולאם בת לאב יהודי ולאם שעברה גיור קוסרבטיבי? (תרצה, אזור הצפון).

תשובה:

ניתן לגייר ילדים על ידי פנייה לאגף הגיור במשרד ראש הממשלה (פרטים באתר המשרד), לפי אזור המגורים של ההורים. הגיור נעשה בבית הדין, ואת הקטינים מלווים הוריהם האחראים עליהם.
מאחר ומדובר בגיור קטינים, הרי שההורים ובית הדין מהווים את הגורם האחראי המתחייב לגדלם ולחנכם לחיי יהדות, ועל כן, בית הדין ישוחח בעיקר עם ההורים כפי שמשוחחים עם כל מי שבא להתגייר (משיב: הרב חיים אירם).