שאלה:

חנוכה אינו חג דתי; האם צריכים לחבוש כיפה בזמן הדלקת הנרות? (עפרה, מרכז).

תשובה:

שלום וברכה,
א. חנוכה הוא בודאי חג דתי. חג שמקורו מדרבנן, והוא מחייב מבחינה הלכתית עד כדי כך שאנו מברכים על ציווי חכמים 'אשר קדשנו במצוותיו וצוונו', שכן מהתורה יש לשמוע לדברי חכמים.
ב. אסור לברך בגילוי ראש, לכן הדלקה בברכה מחייבת שימת כיסוי ראש.
ג. כידוע למי שההלכה נר לרגליו, חובת הליכה בכיסוי ראש בימינו היא הלכה מקובלת. (משיב: הרב שמואל סלוטקי).