מתי ערב חג שבועות 2024?

ערב חג שבועות יחול ביום שלישי, 11 ביוני. החג עצמו הוא ב-12 ביוני.

שעות כניסת ויציאת שבועות 2024

ירושלים כניסת שבועות: 19:09 צאת שבועות: 20:27
תל אביב כניסת שבועות: 19:26 צאת שבועות: 20:30
חיפה כניסת שבועות: 19:21 צאת שבועות: 20:32
באר שבע כניסת שבועות: 19:18 צאת שבועות: 20:27

מתי חופש שבועות 2024 בבתי הספר והגנים?

חופש שבועות יחול בימים שלישי ורביעי, 11-12 ביוני 2024. השנה יתקיימו לימודים באיסרו חג, 13 ביוני.

למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות?

אכילת מאכלי חלב בשבועות היא מנהג. טעמים רבים ניתנו למנהג זה: יש אומרים שכאשר קיבלו ישראל את התורה לא יכלו לאכול בשר כי נתחדשו להם הלכות כשרות הבשר, ומכיוון שלא היו ערוכים לכך, נאלצו לאכול מאכלי חלב. יש מזכירים את הפסוק "דבש וחלב תחת לשונך", שנדרש על מתיקותה של התורה. המנהג לא מבטל את הדין לשמוח ביום טוב בבשר וביין, ולכן הציעו פתרונות שונים כיצד לשלב בין הדרישות.

למה קוראים בשבועות את מגילת רות?

כל אחת מחמש המגילות זכתה לחג. ראשונה לכולן, מצוות קריאת מגילת אסתר בפורים. אחריה, מגילת קינות - איכה, הנקראת בתשעה באב. הזיקה של שלוש המגילות האחרות לשלושת הרגלים פחות ברורה. לקריאת מגילת רות בשבועות ניתנו מספר טעמים: הסיפור מתרחש בעת קציר חטים, ולכן הוא מתאים לחג; המגילה מספרת על ייחוסו של דוד המלך, וחג השבועות הוא יום פטירתו; היא מספרת על גיורה של רות וכניסתה תחת כנפי השכינה, וביום מתן תורה עם ישראל קיבל את התורה ונכנס תחת כנפי השכינה.

מהו תיקון ליל שבועות?

מנהג ללמוד בליל החג. מה לומדים? יש נוסח קבוע של תיקון ליל שבועות. בישיבות נוהגים ללמוד גמרא, יש הלומדים דברי אגדה וחסידות וכיום גם נפוץ מאוד המנהג לקיים שעורים ולימוד בחבורה של נושאים וסוגיות בעלות ענין. יש הלומדים עד הבוקר, ויש המסתפקים במספר שעות לימוד בערב. הכול כדי להביע את חיבתנו לתורה ולהתכונן לקראת המעמד הנשגב של מתן תורה, בשחרית.

כיצד נהוג לקשט בשבועות?

נהגו לקשט את בתי הכנסת ובתי המדרש בירק. זכר לירק שצמח על הר סיני בעת מתן תורה.

מדוע שבועות הוא חג המים?

מנהג קהילות בצפון אפריקה לשפוך מים איש על רעהו ועל העוברים ושבים ברחוב,. לסימן של שפע וברכה.