בעשור האחרון חלה ירידה במספר החרדים העניים, חל זינוק חד בהכנסה החודשית למשק בית, ונרשם שיא חדש במספר הנשים והגברים העובדים. במקביל, אחרי שכבר נרשמה האטה, חזר הגידול במספר תלמידי הישיבות והאברכים, ורמת ההכנסה בקרב גברים חרדים היא כיום הנמוכה ביותר מאז 2003. נתונים אלה ועוד רבים נוספים מתפרסמים ב"שנתון החברה החרדית בישראל – 2023".
זו השנה השמינית שבה מתפרסם השנתון אשר סוקר את השינויים שחלו בחברה החרדית לאורך העשורים האחרונים, בתחומים מגוונים, ובהם חינוך, תעסוקה ואורח החיים. את המחקר המקיף ערכו ד"ר גלעד מלאך וד"ר לי כהנר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, על סמך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות והביטוח הלאומי.
3 צפייה בגלריה
חרדי חרדית חרדים אילוס אילוסטרציה
חרדי חרדית חרדים אילוס אילוסטרציה
זוג חרדי. עלייה בהכנסה למשק בית
(צילום אילוסטרציה: Shutterstock)
השנתון של 2023 חושף כי החברה החרדית בישראל מונה יותר מ-1.3 מיליון נפש, שהם כ-13.6% מכלל האוכלוסייה. לשם השוואה, ההערכה היא שבסוף שנות ה-70 המגזר מנה פחות מ-6% והסיבה לשינוי היא כמובן הזינוק שחל במספר הילדים. שיעור הצעירים עד גיל 19 במגזר החרדי הוא כיום 58%, לעומת 31% באוכלוסייה היהודית הכללית. ב-2030 המגזר החרדי צפוי להגיע ל-16% מכלל האוכלוסייה, ושיעור הצעירים החרדים מתחת לגיל 20 יהיה כמיליון נפש – כ-25% משכבת גיל זו.

חינוך מעל הכול

בעולם החרדי חינוך בכלל, והגדלת מספר תלמידי הישיבות בפרט, היא מטרת על. כיום 1 מכל 5 תלמידים בארץ הוא חרדי. ב-2021 הואט ב-2.5% הגידול במספר תלמידי הישיבות ואברכי ה"כולל" (שבו לומדים הגברים החרדים לאחר החתונה). ב-2022, השנה שבסופה המפלגות החרדיות שבו לקואליציה, נרשם גידול של 4.1% במספר התלמידים. בתחילת 2023 מספר בחורי הישיבות והאברכים הגיע כ-156,036.
"בשנים האחרונות, ובשל עליית יוקר המחיה, הבינו פרנסי הקהילה שלא מספיק שנשים יעבדו אלא כדאי שיעסקו במקצועות טכנולוגיים כדי לקבל שכר גבוה. התוצאה היא עלייה בשיעור החרדיות הלומדות לבגרות ועלייה מהירה במספר הנשים הלומדות את מקצועות ההנדסאות בסמינרים ומדעי המחשב באקדמיה"
הנשים החרדיות הן הכוח האמיתי שמאפשר למשפחות מהמגזר גם לגדל ילדים רבים וגם לאפשר לרבים מהבעלים ללמוד תורה בכולל, ולעבוד בצורה חלקית או בכלל לא. בשנת 2023, מספר הנשים החרדיות העובדות חצה לראשונה את רף ה-80% וזינק ל-157 אלף, לעומת כ-142 אלף בשנה הקודמת.
ד"ר מלאך מסביר: "חיזוק 'חברת הלומדים' נמצא בראש מעייניה של הקהילה החרדית. כתוצאה מכך מערכת החינוך החרדית לגברים כוללת כמעט אך ורק ללימודי קודש ומייעדת את בוגריה להישאר שנים בלימודים בכולל. כדי לעמוד כלכלית ביעד זה הפנתה החברה החרדית את הנשים לעבודה ונשענה על תמיכה גוברת והולכת של המדינה.
3 צפייה בגלריה
חרדיות הייטק כיתת האקסלנטים
חרדיות הייטק כיתת האקסלנטים
נשים חרדיות בלימודי הייטק
(צילום: באדיבות SCALE UP)
"בשנים האחרונות, ובשל עליית יוקר המחיה, הבינו פרנסי הקהילה שלא מספיק שנשים יעבדו אלא כדאי שיעסקו במקצועות טכנולוגיים כדי לקבל שכר גבוה. התוצאה היא עלייה בשיעור החרדיות הלומדות לבגרות ועלייה מהירה במספר הנשים הלומדות את מקצועות ההנדסאות בסמינרים ומדעי המחשב באקדמיה. השינוי משמעותי כל כך ששיעור החרדיות במדעי המחשב גבוה אף משיעור היהודיות שאינן חרדיות שלומדות מקצוע זה, ושיעור החרדיות הלומדות להכשרה מקצועית טכנולוגית (מה"ט) עומד על 30% מכלל הלומדות במה"ט. שינוי זה מאפשר לגברים החרדים להישאר בכולל לשנים רבות".

הכוונה למדעי המחשב

69% מהסטודנטים החרדים הן נשים, כאשר כ-14,100 מהסטודנטים החרדים (84%) למדו לתואר ראשון, וכ-2,700 למדו לתארים מתקדמים, רובם המכריע לתואר שני. השנתון החדש גם חושף כי שיעור הסטודנטיות החרדיות למדעי המחשב כמעט הכפיל את עצמו בארבע שנים, מ-883 ל-1,436 (מ-2018/19 ל-2022/23). שיעורן מכלל הסטודנטיות החרדיות עומד על 15% לעומת 13.5% בקרב סטודנטיות לא-חרדיות. השנתון אינו מפרט זאת, אולם מי שעוקב אחרי התקשורת המגזרית יודע שהדבר נובע מהבנה שעבודה בתחום המחשבים מאפשרת הכנסה גבוהה, או כפי שהדבר מכונה בז'רגון הפנימי – "פרנסה בשפע".
לשם השוואה – בקרב הגברים החרדים שיעור הלומדים מדעי המחשב מכלל הסטודנטים החרדים נמוך במידה רבה מזה של הסטודנטים היהודים הלא-חרדים (19% לעומת 28.5%, בהתאמה). עם זאת, אחוז גבוה מהנשים והגברים במגזר עדיין לומדים חינוך – 32% מהנשים ו-22% מהגברים.

יותר דירות, פחות מכוניות

כתוצאה מהעלייה בהיקף העבודה וההכנסה, נרשמת גם עלייה ברמת החיים וירידה בהיקף העוני. בתוך שש שנים נרשמה עלייה של 19% בהכנסה החודשית ברוטו למשק בית חרדי (מ-12,616 ש"ח ב-2015 ל-14,978 ש"ח ב-2021). אבל ההכנסה נמוכה ב-55% מההכנסה ברוטו למשק בית יהודי לא-חרדי (22,047 ש"ח).
3 צפייה בגלריה
חרדים
חרדים
ההכנסה עדיין נמוכה ב-55% מההכנסה למשק בית יהודי לא-חרדי
(צילום אילוסטרציה: Shutterstock)
אף על פי שמספר הנפשות במשפחה מהמגזר כמעט כפול מהממוצע, משק בית חרדי מוציא בחודש ממוצע רק 13,972 ש"ח, 11% פחות ממשק בית יהודי לא-חרדי (15,610 ש"ח).
למרות ההכנסות הנמוכות יחסית, שיעור הבעלות על דירה באוכלוסייה החרדית גבוה מאוד ועמד על 78% לעומת 72% בקרב האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית, בשנים 2022-2021. כמו כן, נרשמה קפיצה בזמינות רכב פרטי במשקי הבית ל49% מהחרדים מעל גיל 20, אך הפער בינם ובין יהודים לא חרדים עודנו גדול (82%).
בחישוב כולל, חלה ירידה בתחולת העוני בקרב משפחות חרדיות מ-39% בשנת 2015 ל-34% בשנת 2021. עם זאת, עדיין מדובר בנתון גבוה בהשוואה ל-21% בכלל האוכלוסייה. שיעור הילדים החרדים שחיו מתחת לקו העוני לאחר תשלומי הקצבאות עמד על 47% בשנת 2021.

הלחץ הכלכלי עושה את שלו

עורכי השנתון מציינים כי בשנים שבהן היה לחץ כלכלי גדול על המגזר החרדי, נאלצו גם גברים חרדים לצאת לעבודה. כך קרה ב-2003 אחרי קיצוץ גדול בקצבאות הילדים וב-2013 שבה קוצץ תקציב הישיבות והכוללים. בשל העלייה ביוקר המחייה, בשנתיים האחרונות חל גידול במספר העובדים במגזר והוא הגיע ל-55% מהגברים החרדים, נתון שלא נצפה מאז שנת 1995. מספר הנשים החרדיות העובדות חצה לראשונה את רף ה-80%.
"המפלגות החרדיות פעלו בשנתיים האחרונות להגדיל את התמיכות באברכי הכולל, שמספרם גדל גם הוא בשנה האחרונה", אומר ד"ר מלאך. "כך ניתן להבין כיצד מתקיים גידול מקביל בשיעור הגברים העובדים ובמספר אברכי הכולל, חלקם שייכים לקבוצת ה'גם וגם', לומדים בכולל ומשלימים הכנסה בעבודה. בשנים הקרובות נראה אם כתוצאה מהלחץ הכלכלי שעשוי להחמיר בעקבות המלחמה, ושינוי מערך התמיכות המדינתי, ייאלצו גם גברים לצאת לעבוד בשיעורים גדלים. לטווח ארוך הדבר גם עשוי לשנות את תכני הלימוד במערכת החינוך שלהם".