שאלה:

לאחרונה החלטתי להפסיק לאכול בשר מטעמים עקרוניים. האם חלה חובה לאכול בשר בחגים ושבתות? (ניר).

תשובה:

אין חובת אכילת בשר בשבת (תלמידי רבנו יונה, מסכת ברכות דף י', עמוד ב' מדפי הרי"ף, ד"ה ובשבת). בכל אופן, גם ביום טוב שבו יש מצווה לשמוח באכילת בשר, מי שלא נהנה באכילת בשר - אינו מחויב בכך (משיב: הרב יהודה ישרים).