הזעם בחברה החרדית על פסיקת בג"ץ בנושא הגיוס ניכר הבוקר (יום ד') היטב בעיתונות המגזרית. "חרב על בית המדרש", נכתב בליבו של שער העיתון "יתד נאמן" הבוקר, הביטאון של דגל התורה המבטא את מסריו של הזרם הליטאי.
"שופטי בג"ץ פערו פה אחד נגד דורי דורות של תורה בטהרתה", נכתב בכותרת המשנה. בקובייה בראש העמוד הובאו דבריו החריפים של מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו, מכינוס בארצות הברית אמש: "השלטונות שונאי לומדי תורה, הערכאות – בתי המשפט שונאי לומדי תורה, כרתו את תקציב התורה והישיבות, בזעם, ברשע, ברשעות".
בעיתון "המבשר", המזוהה עם סיעת "שלומי אמונים" בתוך אגודת ישראל ועם השר מאיר פרוש, דווח לקוראים כי ישנה "סכנה חמורה לעתידה של המדינה, בהישמט העוגן המרכזי שמבטיח את הישרדותה בין חורשי רעתה".
עוד נאמר כי בג"ץ ייזכר לדיראון עולם, אך צוין כי ההחלטה לא הייתה מפתיעה, שכן "איש לא שם יהבו על שופטי בג"ץ, שהפכו לחוד החנית בכל מה שקשור במלחמה בכל מה שקדוש ויקר לעם היהודי".
בעיתון "המודיע" המזוהה עם יתר מרכיביה של "אגודת ישראל" ניתנה הכותרת "בג"ץ שובר את הסטטוס-קוו ומכריז מלחמה על עולם התורה". כמו כן הובאו דבריו של האדמו"ר מוויז'ניץ, שאמר: "משנאי הדת רוצים להשכיח תורה מישראל על ידי חוק הגיוס ופגיעה בפת לחמם של לומדי התורה".
בעיתון החרדי "שחרית" השער מוסגר בפס שחור כמודעת אבל – עם הכיתוב "מדינה יהודית 1948 – 2024", בציטוט על השער של פסיקת בית המשפט.
רוח זו איננה שונה מהכותרות ואופי הדיווח בכלי התקשורת החרדיים האחרים. באתר "כיכר השבת" ניתנה לאחר החלטת השופטים אתמול הכותרת "מדינת ישראל ובג"ץ נגד עולם התורה והישיבות", בתוספת כותרת גג "תורה תורה חגרי שק" – ביטוי השמור לאסונות כבדים או לפטירתם של גדולי תורה.
בכותרת המשנה נכתב: "בפסיקתם הצפויה מראש קבעו השופטים פה אחד, נגד ההיסטוריה המפוארת של העם היהודי, וקבעו באטימות שאין שנייה לה, כי לא ניתן להעביר תמיכות כלכליות לישיבות".
ריקודים במהלך מסע גיוס כספים של רבנים חרדים בארה"ב

באתר חרדים 10 כונתה ההחלטה "הכרזת מלחמה על עולם התורה", ובתוך הידיעה צוין כי "למרות שהחרדים מהווים 12% מתושבי מדינת ישראל, לא נמצא בבג"ץ ביטוי לעמדתם – וקונצנזוס של ממש נרשם בקרב כל תשעת השופטים".
באתר "המחדש" ניתנה הכותרת "עוצו עצה ותופר" – תפילה הנאמרת על מזימות של אויבי ישראל. כמו כן נכתב בכותרת המשנה "רודפים את עולם התורה: בג"ץ קובע פה אחד כי המדינה חייבת לגייס את תלמידי הישיבות לצה"ל, וקיצוץ בתקציבים של ישיבות שתלמידיה חייבים בגיוס".