שאלה:

בדרך כלל קשה לי מאוד בצומות. הפעם אצטרך להיניק תינוק בן חודשיים היונק כל שלוש שעות בערך. מה הדין?

תשובה:

ההלכה מחייבת נשים מיניקות לצום רק ביום הכיפורים ובתשעה באב. ובכל זאת יש הבדל ביניהם. צום יום הכיפורים הוא מן התורה, אולם צום תשעה באב הוא מדרבנן, ולכן בשעת צורך אנו מקילים בו הרבה יותר.
הבעיה העיקרית של צום מיניקות הוא לפעמים חוסר חלב לתינוק בעיקר אחרי יום הצום. בעיה זו אפשר לפתור על ידי הכנת חלב אם (באמצעות שאיבה) מראש והנחתו במקרר.
בתשעה באב, שאיסורו מדרבנן, ניתן להקל בשעת הצורך. הדבר נכון בעיקר אם ההנקה היא מלאה. השנה, בגלל שהצום אינו חל בתשעה באב, אלא נדחה ל' אב, מקילים בו יותר. ולכן, מניקות שחוששות שיתמעט החלב, או שמרגישות אפילו במעט שלא כשורה, יכולות להקל ולא לצום.