שאלה:

האם מותר לעשות ברית בט' באב או בתשעת הימים? (ע. ראשון לציון).

תשובה:

שלום וברכה,
את ברית המילה צריך לעשות ביום השמיני של הלידה. (כאשר התינוק בריא ואין שום מניעה רפואית). כמו שנאמר בתורה: "וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ". (ויקרא פרק יב, ג)
כאשר ברית המילה מתקיימת בזמנה (כלומר, ביום השמיני), - הרי היא "דוחה יום טוב ושבת" (שולחן ערוך יורה דעה סימן רסו, ב). ואפילו ביום כיפור מלים. אף על פי שמעשה המילה עצמו קשור לאיסורי שבת. (חיתוך הגוף והוצאת דם).
מצוות המילה היא מצווה גדולה וחשובה. כדי לבטא את השמחה על הלידה וקיום המצווה, "נוהגים לעשות סעודה ביום המילה". ומוסיף הרמ"א, ש"נהגו לקחת מניין לסעודת מילה, ומקרי (ונקראת) סעודת מצוה". (שולחן ערוך יורה דעה הלכות מילה סימן רסה, יב).
אם חל יום הברית בתשעת הימים (מראש חודש אב, עד תשעה באב), ימים שאין נוהגים לאכול בהם בשר, אף על פי כן, מותר לאכול בסעודת הברית בשר (שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנא, י), ויש מתירים רק למניין מצומצם של אורחים קרובים, לאכול בשר, ושאר המוזמנים אוכלים מאכלי חלב.
כאשר יום הברית חל בתשעה באב, "מלין אותו אחר שגומרים הקינות; ויש ממתינין למולו עד אחר חצות, ... ואם היולדת מצויה במקום המילה, יברך על הכוס, (של יין) ותשתה ממנו היולדת". כיוון שהיא לאחר לידה ופטורה מלצום. (שולחן ערוך שם, סעיף ז).
כמובן, שאת הסעודה אי אפשר לערוך את הסעודה בזמן הברית, ולכן, דוחים אותה למוצאי הצום. כל טוב (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).