אחרי הקפאת תקציבים לישיבות שתלמידיהן אינם מתגייסים לצה"ל, ובהיעדר חוק שמסדיר את מעמדם – שורת רבנים בכירים מהחברה החרדית צפויים להמריא במוצאי שבת לארצות הברית למסע גיוס כספים, במטרה להביא להשלמת הסכום שאת העברתו מנעה הקפאת הכספים. הסכום שהרבנים מקווים לגייס הוא 107 מיליון דולר.
הרבנים צפויים לקיים כנסי חירום בבתיהם של תורמים משמעותיים בארצות הברית, ולהשתתף במספר כנסים ואירועים, כל אחד לפי לוח האירועים והמפגשים שאליו הוא הוזמן. ביום רביעי, היום האחרון למסע, ימשיכו הרבנים לקנדה לאירוע אחד משותף, ומשם ישובו ארצה.
בין הבכירים – הרב דוב לנדו, מנהיג הציבור החרדי-ליטאי שנחשב ליורש של הרב שטיינמן והרב קניבסקי; ראש ישיבת סלבודקה, הרב משה הלל הירש, גם כן בכיר במעמדו; והרב דן סגל, דרשן בולט בזרם הליטאי. מהציבור החרדי-ספרדי משתתף הרב יעקב הלל, ראש מוסדות החינוך חברת אהבת שלום. הרב דוד טברסקי, המכונה האדמו"ר מרחמסטריווקא, יהיה נציג הזרם החסידי במשלחת הרבנים.
מקרוביהם של הרבנים אמרו כי הנציגים "ידברו על המחסור בכספים, אך לא יאשימו את המדינה, את בג"ץ או את הממשלה. זה לא השיח. באים לדבר על סיוע דחוף לעולם התורה בארץ ישראל, מבלי להיכנס לפוליטיקה ולנעשה כאן בארץ, זה לא מה שחשוב ולא מה שמעניין".
בחודש מרץ הוציא בג"ץ צו ביניים לעצירת התשלומים לישיבות שתלמידיהן לא התגייסו, והתשלומים נעצרו מראשית חודש אפריל. השופטים עוזי פוגלמן, יצחק עמית ונעם סולברג ציינו את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שלפיה "בהיעדר בסיס נורמטיבי החל מיום 1.4.2024 לאי גיוסם של תלמידי ישיבות ובוגרי מוסדות לימוד חרדיים, לא תקום עוד סמכות להעברת כספי תמיכות למוסדות".
שופטי בג"ץ אסרו על הממשלה לבצע העברות כספיות לצורך תמיכה במוסדות תורניים עבור תלמידי ישיבה שלא התייצבו לגיוס מאז יולי אשתקד וטרם קיבלו פטור או דחייה, או כאלה שדחו את הגיוס אך הדחייה פקעה בשל פקיעת החוק. מדובר ביותר מ-40 אלף תלמידי ישיבות, שהם כשליש מכלל הלומדים במוסדות תורניים כיום.