שאלה:

מי וכיצד מקפידים בקטניות?

תשובה:

א. יש עדות, בעיקר האשכנזים, שאינם אוכלים קטניות בפסח, אף על פי שברור שאינן חמץ. ישנם מספר הסברים למנהג זה, ועיקרם, שעלולים להחליף גרעיני חמץ גמורים בגרעיני הקטניות (או בגלל שדומים בתוצרת, או בגלל שמעורבים בהם). מכיוון שהתקנה הייתה לכל האשכנזים – מנהג זה מחייב אותם גם כיום.
ב. יש מקילים גם לאשכנזים להשתמש במרגרינה ובמוצרים אחרים העשויים משמן סויה (שהוא שמן קטניות), משום שהסויה לא הייתה ידועה בזמן גזֵרת חכמים, ולא חלה עליה הגזֵרה, וכן הדין בקינואה.
ג. שמן כותנה ושמן קנולה (וכן מוצרים המכילים לפתית) אפשר להשתמש בהם לכתחילה.
ד. מותר לאשכנזי לאכול תבשיל (ללא קטניות) שבושל בכלי שבישלו בו קטניות, ויש מקילים בתערובת קטניות שנעשתה לפני הפסח, בתנאי שהקטניות מהוות מיעוט ואינן נראות (מעדני חלב).
ה. בני זוג, שאחד מהם אשכנזי והשני ספרדי, יש לאישה לנהוג כבעלה, הן להקל והן להחמיר.
ו. מותר לאשכנזי לאכול תבשיל (ללא קטניות) שבושל בכלי שבישלו בו קטניות.
(משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).