שאלה:

מה נהוג לעשות אם זכיתי לחוות השגחה פרטית/ נס שלא קשור לחיי אדם אלא לאירועים שמוטים בפתאומיות וללא הסבר מושכל לטובתי? (צדקה לבית הכנסת אני נותן בשמחת הלב) (אליהו, נתניה).

תשובה:

בעת שבית המקדש היה קיים, היה אדם במצבך מביא קרבן תודה, להודות לה' על כל הטובה שגמל איתו. בימינו, הדרך להודות לה' היא בתפילה, ובעשיית הטוב בעיני ה'.
כל מה שאדם מקבל בעולם, בין לטוב ובין למוטב, הינו סוג של ניסיון. ה' נותן לאדם משאבים, ובוחן האם האדם עושה בהם מה שראוי לעשות. ראה את מה שקיבלת כפיקדון שהופקד בידיך, ראה מה הטוב שאתה יכול לעשות בעזרתו, ושא תפילה שה' יצליח דרכך. (משיב: הרב דרור ברמה).