שאלה:

האם חייבים לפרסם את הנס על ידי הדלקה ליד חלון? הדבר גורם אצלנו למריבות בין אח לאחותו, כיוון שניתן לעשות את זה רק בחדר של האח.
האם אפשר להדליק בסלון אפילו אם לא רואים את החנוכייה בחוץ? (מאיר א').

תשובה:

הדלקת נרות בחנוכה היא תקנה של חכמים כדי לפרסם את הנס שקרה לעם ישראל, בימים ההם בזמן הזה. הנסהיה גם בניצחון המופלא על היוונים – מעטים שניצחו את הרבים, וגם הנס של מציאת כד השמן שהספיק לשמונה ימים.
קביעת חכמים הייתה להדליק את הנר בפתח הפונה לרחוב, כדי לפרסם את הנס לכל העולם. כך היא לשון ההלכה: "נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, בטפח הסמוך לפתח... ואם היה דר בעלייה (קומה שנייה) - מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים... בימי הסכנה מניח אדם נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים, ואפילו הניחו על שולחנו דיו..." (רמב"ם הלכות חנוכה פרק ד', ז'-ח'). כלומר, עיקר המצווה היא בפרסום הנס, ולכן צריך להניח את הנרות (החנוכייה) באופן שייראו ברשות הרבים – ברחוב.
היו זמנים שבהם הדבר היה מסוכן, מפחד פגיעה של נוכרים (כפי שקורה גם היום במקומות שבהם יש אנטישמיות) – ולכן התירו חכמים להניח את החנוכייה בתוך הבית, כדי לפרסם את הנס לאנשי הבית בלבד.

מכאן לשאלתך:

בוודאי שההדלקה ליד החלון היא עיקר ההדלקה, ואי אפשר לוותר עליה במציאות שלנו בארץ, שאין חשש להאיר לרשות הרבים. עם זאת, ניתן למצוא פתרון שיניח את הדעת גם של בתך.
יש מחלוקת מנהגים כמה חנוכיות צריך להדליק; האשכנזים נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק חנוכייה, ואילו הספרדים נוהגים להדליק רק חנוכייה אחת, בדרך כלל על ידי אבי המשפחה. אולם כדי להשיג שלום בית, בוודאי גם הספרדים יכולים להדליק מספר חנוכיות לכל אחד מבני הבית, ובכך גם בתך תוכל להדליק בסלון, בנוסף לחנוכייה הדולקת בחלון. חג אורים שמח (משיב: הרב שמואל שפירא).
לבירורים ושאלות אפשר לפנות למענה הטלפוני של צהר בענייני בהלכה. ימים א'-ה', בין השעות 19:00-23:00, בטלפון 1-800-200-377.