בדיקות סאניטי

השופט מתח ביקורת חריפה על הפרקליטות בהחלטתו. בין היתר כתב: "המדינה כמעט והתעלמה בטיעוניה ממשך הזמן שבו שוהה המבקש בכלא,


גהגהגהגהג

והעלתה את טענותיה כאילו מדובר בדיון ראשון בעניינו. לא המבקש היה צריך להוכיח כי הוא ראוי לשחרור, אלא היה על המדינה להראות כי על אף חלוף הזמן, קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות המשך החזקתו במעצר מאחורי סורג ובריח. בנטל זה לא עמדה המדינה".
והעלתה את טענותיה כאילו מדובר בדיון ראשון בעניינו. לא המבקש היה צריך להוכיח כי הוא ראוי לשחרור, אלא היה על המדינה להראות כי על אף חלוף הזמן, קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות המשך החזקתו במעצר מאחורי סורג ובריח. בנטל זה לא עמדה המדינה".

גחלבנגב דגוי ביגבחגצב ג
(צילום: דובר צה''ל)

והעלתה את טענותיה כאילו מדובר בדיון ראשון בעניינו. לא המבקש היה צריך להוכיח כי הוא ראוי לשחרור, אלא היה על המדינה להראות כי על אף חלוף הזמן, קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות המשך החזקתו במעצר מאחורי סורג ובריח. בנטל זה לא עמדה המדינה".
והעלתה את טענותיה כאילו מדובר בדיון ראשון בעניינו. לא המבקש היה צריך להוכיח כי הוא ראוי לשחרור, אלא היה על המדינה להראות כי על אף חלוף הזמן, קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות המשך החזקתו במעצר מאחורי סורג ובריח. בנטל זה לא עמדה המדינה".

פורסם לראשונה: 10:21, 04.08.21