בית משפט בעזה פסק עונש מוות בירי לתושב הרצועה בגין קשירת קשר עם גורם זר ועוין. לא נמסרו פרטים על המואשם, על נסיבות המקרה ועל הישות העוינת שעמה שיתף פעולה לכאורה.

(אליאור לוי)