קבוצת ישראלים שיצאה מעפרה עם רכב פרטי ורצתה להגיע לבית אל, ניסתה לעשות קיצור דרך עם הרכב דרך הכפר הפלסטיני עין יברוד. רכב פלסטיני בתוך הכפר החל לדלוק אחריהם והצליח להתנגש בהם. הישראלים ירדו מהרכב והחלו לברוח בזמן שקבוצת פלסטינים החלה לזרוק עליהם אבנים. הם הצליחו לברוח מהכפר וכשהם יצאו, רכבם הוצת ונשרף לחלוטין.

(אליאור לוי ואלישע בן קימון)