הממשלה אישרה פה אחד תוכנית לחיזוק יישובי החברה הערבית ולצמצום הפשיעה. למען יישום ההחלטה מוקצים 150 מיליון שקל להקמת והרחבת חמש תחנות משטרה חדשות וקיימות, שתי תחנות כיבוי אש, בינוי מבנים רב תכליתיים לשירותים קהילתיים ביישובים הערביים, וכן הקמת יחידה מיוחדת במשטרה שתכליתה המאבק בפשיעה במגזר. עוד נקבע כי יקודמו שני מבצעי איסוף נשק מאורגנים ותבוצע פעילות מבצעית מאומצת לתפיסת אמצעי לחימה בלתי חוקיים.

(איתמר אייכנר)