8.6% מהיהודים בני 65 ומעלה בישראל לא יודעים לקרוא בעברית, לעומת כ-0.5% מבני 20 עד 44. כך עולה מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המתפרסמים בצהריים (יום ב') לרגל יום הלשון העברית.
מנתוני הלמ"ס עולה עוד כי 72% מהישראלים בני 20 ומעלה מדברים בעברית ברמה "טובה מאוד". 13% נוספים – ברמה "טובה". 8.2% מדברים ברמה "בינונית" ואצל 7.4% רמת השליטה "חלשה" או שאינם יודעים כלל לדבר בעברית.
בקרב הערבים ניכרת רמת שליטה נמוכה. רק כשליש מהם (32%) שולטים בדיבור ברמה טובה מאוד. 43% מהערבים שולטים ברמה בינונית, חלשה או אינם מדברים כלל בעברית.
בלמ"ס מצאו עוד כי שיעור הגברים הערבים השולטים ברמה טובה או טובה מאוד (67%) גבוה יותר מהשיעור בקרב הערביות (46%). ל-54% מהן רמת שליטה בינונית, חלשה או שהן אינן יודעות כלל לדבר בעברית.
עוד נמצא כי 50% מהערבים בני 65 ומעלה אינם יודעים בכלל לקרוא בעברית, לעומת 11% מבני 20 עד 44. בלמ"ס לא פרסמו נתונים על אודות השליטה של יהודים בשפה הערבית.