שר הביטחון בני גנץ פנה לראש הממשלה נפתלי בנט וביקש ממנו לחשוף את הפרוטוקולים מישיבות קבינט הקורונה שנותרו חסויות באמצעות שינוי תקנון הממשלה. גנץ אמר כי חשיפת הפרוטוקולים תוביל לכך שהציבור ייחשף לפעולות הקבינט ולהתנהלות שרי הממשלה.

(יואב זיתון)