מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר אמר בריאיון לאולפן Ynet כי "מי שיחזור לעבודה עד סוף אפריל יש לו סיכוי גבוה מאוד להיות זכאי למענק". שפיגלר תקף את שירות התעסוקה ואמר: "שיתעסקו בלמצוא מקומות עבודה לאנשים ולא במשהו שמעולם לא היה מנת חלקם". זאת, אחרי שהשירות הציע מתווה לפיו הארכת הזכאות לדמי אבטלה לא תיקבע לפי המכסה הנהוגה בחוק אלא תקוצר באופן דיפרנציאלי לפי גיל ומצב משפחתי, וכן גובה דמי האבטלה יופחת לכל מי שלא ישוב לעבודה עד סוף יוני.

(אטילה שומפלבי)