שירות התעסוקה עדכן כי ביממה האחרונה נרשמו 3,256 דורשי עבודה חדשים. מאז 27 בדצמבר, היום בו החל הסגר, נרשמו בסך הכל 141,651 דורשי עבודה, ומתוכם 80,716 נרשמו מאז הודק הסגר. אלה מהווים 57% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי. 115,106 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-81.2%, בעוד 26,545 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 18.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.
(גד ליאור)