מנכ"ל משרד החינוך עמית אדרי זימן את מנהל בית הספר הריאלי בחיפה מנדי רבינוביץ' ואת בעלי בית הספר לשימוע. זאת, אחרי שאירחו ביום שני מפגש בין התלמידים ובין מנכ"ל ארגון "בצלם" חגי אלעד במסגרת יום עיון.
במשרד החינוך ציינו כי הזימון נעשה "לאחר שבבית הספר בחרו להתעלם ולפעול בניגוד להנחיות המפורשות של שר החינוך ומנהל מחוז חיפה, שלא להכניס אל בית הספר ארגונים הפועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי או באופן המבזה את חיילי צה"ל". לדבריו, גם מנהל המחוז הנחה את בית הספר לבטל את המפגש משום שאינו עומד בהוראות הדין בחוזרי המנכ"ל.
3 צפייה בגלריה
סניף בית הספר הריאלי בחיפה
סניף בית הספר הריאלי בחיפה
סניף בית הספר הריאלי בחיפה
(צילום: אלעד גרשגורן)
3 צפייה בגלריה
חיילים זורקים רימוני גז לעבר בתי פלסטינים
חיילים זורקים רימוני גז לעבר בתי פלסטינים
תיעוד שפרסם ארגון בצלם. ארכיון
(צילום: בצלם)
ארגון השמאל "בצלם" מגדיר את עצמו באתר האינטרנט שלו כ"מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים" ושם נכתב כי מסגרת פעילותו "מתעד את הפרות זכויות האדם על ידי ישראל של פלסטינים בגדה המערבית".
בתחילת השבוע הורה שר החינוך יואב גלנט לאסור כניסה של ארגונים הפועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי לשטח בתי הספר. במכתב למנהלי המחוזות הנחה גלנט כי "לא נאפשר לארגונים המכנים את מדינת ישראל 'מדינת אפרטהייד' להרצות בפני תלמידים העומדים בפני גיוס לצה"ל".
לדבריו, "הם פועלים בניגוד למטרות החינוך הממלכתי ובכלל זה כינויה של מדינת ישראל בכינויי גנאי שקריים, אמירות נגד היותה מדינה יהודית, ציוניות ודמוקרטית, פעולה נגד חינוך לשירות משמעותי בצה"ל או פעולות המיועדות לפגוע או לבזות את חיילי צה"ל בעת השירות או לאחריו".
גלנט הוסיף במכתבו כי "משרד החינוך תחת הנהגתי חרט על דגלו את קידומם של ערכים ציוניים, יהודיים ודמוקרטיים, והוא פועל בהתאם, בין היתר כדי לעודד את בוגרי מערכת החינוך לגיוס משמעותי לצה״ל – המגן של ישראל ותנאי מרכזי לקיומה".
3 צפייה בגלריה
יואב גלנט בחדר המצב
יואב גלנט בחדר המצב
גלנט ומנכ"ל משרדו אדרי
(צילום: מוטי קמחי )
למרות ההנחיה של השר, החליטה הנהלת בית הספר הריאלי לקיים את המפגש בין התלמידים ומנכ"ל בצלם. במכתב הזימון לשימוע למנהל הריאלי ציין מנכ"ל משרד החינוך כי "מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, וכזה הוא בית הספר הריאלי, מתוקצבים על ידי המדינה בכפוף לעמידתם בחוק ובתנאים שנקבעו על ידי המדינה".
לדבריו, "במסגרת הליך הרישוי חתמה הבעלות על מסמך ובו טופס התחייבות, לפיו היא מתחייבת במפורש לפעול לפי כל הכללים והנהלים שנקבעו על ידי משרד החינוך. מהמצטבר עולה, שבית הספר הפר את התנאים וההתחייבות שבגינם ניתן לבית הספר רישיון ובגינם ניתן לבית הספר תקצוב".
עוד ציין, כי בית הספר והבעלות פעלו בניגוד למטרות החינוך שבחוק החינוך הממלכתי, לחוק הפיקוח על בתי הספר ולהוראות חוזר מנכ"ל העוסק בשיח השנוי במחלוקת. בהתאם לנוהל זה, במקרים בהם בתי ספר מזמנים גופים חיצוניים שעוסקים בשיח פוליטי, ובוודאי שבתקופת בחירות, עליהם לאזן את השיח באמצעות הצגת קשת העמדות בכל נושא.
מנהל הריאלי מנדי רבינוביץ' אמר בתגובה: "קיבלנו את מכתבו של מנכ"ל משרד החינוך".
בצלם: "שר החינוך כבר לא המפקד על רצועת עזה, והתלמידים, המורים - וגם אנחנו - לא חיילים שלו. אין משרד ממשלתי שיוכל להסתיר את מציאות האפרטהייד ובצלם יפעל וידבר בכל במה אפשרית עד שתגמר".
תנועת "אם תרצו" שביקשה למנוע את השתתפות בצלם ופנתה בתחילת השבוע לשר החינוך: "טוב עשה שר החינוך שהנחה את בית הספר לא לתת במה לארגון המתפרנס מהפצת שקרים ועידוד לחץ בינלאומי על ישראל. ההבדל בין ארגון ביקורת, לבין ארגון תעמולה שקרי, הוא כהבדל בין מזרח ומערב ואם מנהל בית הספר הריאלי לא מבדיל ביניהם, אז הבעיה אצלו ולא אצל אף אחד אחר. הפקת רווחים מהפצת עלילות דם נגד עם ישראל היא אומנם אחד המקצועות העתיקים בעולם אך ממש לא צריך לאמץ אותו. אנו קוראים לשר החינוך להרחיב את חוק "שוברים שתיקה" כך שארגוני תעמולה הפועלים נגד ישראל לא יוכלו להיכנס לבתי הספר".