מועצת העיר חיפה החליטה כי בני זוג להט"בים יוכלו להירשם בעירייה כידועים בציבור ולקבל את כל ההטבות של זוגות נשואים. ראש העיר עינת קליש רותם נעדרה מההצבעה.

(אחיה ראב"ד)