היועץ המשפטי לממשלה השיב בחיוב לבקשתו של שר הביטחון בני גנץ לפתוח בוועדת חקירה ממלכתית לאסון מירון, על אף שהדבר אינו מקובל בממשלת מעבר. "הגם שקבלת החלטה כאמור על-ידי ממשלת מעבר כרוכה בקשיים משפטיים מסוימים, הרי שבנסיבות העניין, עמדתי היא כי קשיים אלו אינם עולים כדי מניעה משפטית לקבלת ההחלטה בעת הזו", ציין מנדלבליט. לדבריו, "יש בהקמת ועדת חקירה ממלכתית משום יתרונות לא מבוטלים בכל הקשור לחקירת האירוע על מכלול היבטיו". היועץ הדגיש כי אם יוחלט על הקמת הוועדה, והדבר יובא לאישור הממשלה יגבש חוות דעת פרטנית "המתייחסת להצעה הקונקרטית שתהיה על סדר היום, כמקובל".

(גלעד כהן)