סוג חדש של אדם, שלא היה מוכר למדע, התגלה באתר של "נשר רמלה". מדובר באדם שחי בארץ עד לפני 130 אלף שנה והוא התגלה במחקר שערכו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית. על פי החוקרים, טיפוס אדם "נשר רמלה" חולק תכונות גם עם הניאנדרטליים, בעיקר בשיניים ובלסת, וגם עם בני אדם קדומים יותר כדוגמת ההומו ארקטוס, בעיקר בגולגולת. יחד עם זאת, הוא שונה מאוד מהאדם המודרני - מבנה הגולגולת אחר לחלוטין, אין לו סנטר והשיניים שלו גדולות מאוד.
(ירון דרוקמן)