חנות בבעלות של יהודי הוצתה כליל בשוק בעיר רמלה. לא היו נפגעים וכוחות הכיבוי פועלים לכיבוי השריפה.

(רועי רובינשטיין ואלי סניור)