שר האנרגיה יובל שטייניץ אישר את בקשת ירדן לתוספת חריגה לאספקת מים, בנוסף על ההתחייבויות על פי הסכמי השלום. לאור מצוקת המים בממלכה השכנה המתמודדת גם צורך באספקת מים למיליוני הפליטים מסוריה, הבצורת בירדן, ולאור שפע המים בישראל לאחר שלושה חורפים גשומים. מדובר על שלושה מיליוני קוב מים שיועברו לירדנים במהלך השבועות הקרובים בתמורה לתשלום מלא.