יותר ממחצית מהמורים המלמדים אנגלית בחטיבות הביניים ובתיכונים הממלכתיים יהודיים והדתיים לא מתאימים ללמד את המקצוע. כך עולה מדו"ח שמפרסמת בצהריים (יום ג') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במתמטיקה עומד שיעור המורים שלא עבר הכשרה מתאימה על 36.2% במגזר הממלכתי ועל 29.6% במגזר הדתי.
1 צפייה בגלריה
המנהלים מתלוננים על שיבוצים לא הגיוניים. ארכיון
המנהלים מתלוננים על שיבוצים לא הגיוניים. ארכיון
המנהלים מתלוננים על שיבוצים לא הגיוניים. ארכיון
(צילום: עידו ארז)
הדו"ח מעלה שחלה ירידה בשיעור המורים המלמדים עברית והוכשרו לכך מבעוד מועד בכלל המגזרים. במגזר הערבי חלה דווקא עלייה בהתאמה של מורים ללימוד מתמטיקה ואנגלית בחטיבה העליונה. לפי הדו"ח, לאורך כל העשור האחרון נרשמה מגמת ירידה בשיעור ההתאמה למקצוע של מורים לעברית בכל מערכת החינוך בחטיבה העליונה.
לרוב, מורים אמורים לעבור הכשרות ייעודיות במכללות להכשרת מורים במקצועות השונים. בשנים האחרונות מתלוננים מנהלי בתי ספר על מצבים שבהם הם נאלצים לשבץ מורים בצורה לא הגיונית ולהציב מורים ללשון בכיתות ללימוד אנגלית, מבלי שכלל הוכשר לכך.
במתמטיקה, לאורך העשור האחרון חלה עלייה בשיעורי ההתאמה למקצוע בקרב מורים למתמטיקה בחינוך הממלכתי-ערבי, יציבות יחסית בחינוך הממלכתי-דתי, וירידה בשיעורי ההתאמה למקצוע בקרב מורים למתמטיקה בחינוך הממלכתי.
באנגלית, לאורך העשור האחרון חלה עלייה בשיעורי ההתאמה למקצוע בקרב מורים להוראת אנגלית בחינוך הממלכתי-ערבי, וירידה בשיעורי ההתאמה למקצוע בקרב מורים להוראת אנגלית בחינוך הממלכתי-עברי והממלכתי-דתי.
בנוסף, מעלה הדו"ח כי חלה עלייה משמעותית בהיעדרויות של עובדי הוראה בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים, לצד ירידה בשיעור ההיעדרויות בגני הילדים. הדו"ח העלה כי בעשור האחרון שיעור ההיעדרויות מסך השעות השנתיות גבוה בקרב עובדי הוראה בדרגת שכר לא-אקדמית, ונמוך בקרב בעלי תואר שני ומעלה. בשנת 2020 נרשמה עלייה משמעותית ביחס לשנים שקדמו לה.