על פי נתוני הלמ"ס שהתפרסמו לרגל יום הלשון העברית, 8.6% מהיהודים בני 65 ומעלה בישראל לא יודע בכלל לקרוא בעברית, לעומת כ-0.5% מבני 20 עד 44. עוד עולה כי 72% מהישראלים בני 20 ומעלה מדברים בעברית ברמה טובה מאוד, 13% נוספים ברמה טובה, 8.2% מדברים ברמה בינונית ול-7.4% רמת שליטה חלשה או שאינם יודעים כלל לדבר בעברית. בקרב הערבים ניכרת רמת שליטה נמוכה - רק כשליש מהם (32%) שולטים בדיבור ברמה טובה מאוד ו-43% מהערבים שולטים ברמה בינונית, חלשה או אינם מדברים כלל בעברית. שיעור הגברים הערבים השולטים ברמה טובה או טובה מאוד (67%), גבוה יותר מהשיעור בקרב הנשים הערביות (46%).
(ירון דרוקמן)