התרעת צבע אדום נשמעה בקיבוצים סעד וכפר עזה שבמועצות האזוריות שער הנגב ושדות נגב.

(ynet)