משרד האוצר הודיע כי הורים מחוסנים שנאלצו להעדר מעבודתם עקב בידוד של ילדיהם שבבידוד יהיו זכאים לתשלום. התשלום יינתן באופן רטרואקטיבי מינואר 2021. ההסדר הקיים עבור עובדים שנעדרו מעבודתם עקב בידוד יימשך, כאשר עובד שלא התחסן ונדרש בבידוד יהיה זכאי ל-50% מהתשלום.
(גד ליאור)