רשות הטבע והגנים מדווחת על עומס מבקרים בגנים הלאומיים חוף פלמחים וחוף בית ינאי. מומלץ לא להגיע לאתרים אלו בשעות הקרובות.

(גלעד כרמלי)