76% מעובדי ההוראה בישראל קיבלו שתי מנות חיסון נגד קורונה, או שנדבקו בנגיף והחלימו. כך עולה מנתוני משרד החינוך שהתפרסמו לקראת חזרתם הצפויה של תלמידי כיתות ז'-י' לבתי הספר. 15% נוספים התחסנו עד כה רק במנה הראשונה. עוד עולה מהנתונים כי 35% מעובדי ההוראה בחברה החרדית אובחנו בשנה האחרונה כחיוביים לקורונה לעומת 10% מעובדי ההוראה בחברה הכללית ו-16% בחברה הערבית.
(איתמר אייכנר)