בעקבות הערכת מצב, הוארך תוקף המגבלות על יישובים בדרום ובמרכז הארץ עד למוצאי חג השבועות, ביום שני בשעה 20:30. ההגבלות כוללות הגבלה של עד עשרה אנשים בשטח פתוח ועד 100 אנשים במבנה. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. אין לקיים פעילויות חינוכיות. בשאר המדינה חלות רק הגבלות הממשלה לתקופת הקורונה.

(ynet)