אזעקות הופעלו באשקלון ומבקעים, וכן בזיקים וכרמיה שבעוטף.
(ynet)