הוועדה המסדרת בכנסת אישרה קידום מהיר של החוק להסדת ההתיישבות הצעירה, ברוב של 16 חברי כנסת מול 13 שהצביעו נגד. החוק יובא להצבעה במליאה כבר מחר.
(סיון חילאי)