2 צפייה בגלריה
ועידת המשפט
ועידת המשפט
נשיאת העליון חיות
(צילום: מוטי קמחי)
נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות הורתה למנות איש קשר בכל בית משפט ברחבי הארץ לנפגעי עבירות מין ולבני משפחותיהם. חיות אימצה את המלצות הוועדה בראשות השופטת בדימוס דבורה ברלינר מ-2018 שהתבקשה לבחון את הטיפול בנפגעי עבירות מין לאורך שרשרת האכיפה, וקבעה כי איש הקשר יהיה כתובת שאליה יוכלו נפגעי העבירות ומלוויהם לפנות ישירות בכל הקשור לדיונים בעניינם.
איש הקשר יוכל לסייע במגוון נושאים: הוא יהיה מוסמך לתאם סיור הכנה בבית המשפט, אם נפגעי העבירה יהיו מעוניינים בכך ויוכל לתאם ליווי של מאבטח ממשמר בתי המשפט וחדר המתנה לנפגע העבירה לקראת העדות באולם הדיונים.
מתפקידו של איש הקשר גם יהיה לדאוג שמשפט שבו מעיד נפגע עבירת מין ייקבע במידת האפשר ראשון מבין הדיונים הקבועים לאותו יום, ועדותו תישמע ברציפות. הנוהל שפרסמה חיות כולל גם הנחיה שלפיה במשפט פלילי העוסק בעבירות מין יהיה הרכב מעורב - שיכלול גם שופטים וגם שופטות. זאת במטרה להקל על נפגעי עבירות המין בבואם להעיד.
2 צפייה בגלריה
בית משפט
בית משפט
"יביא לשיפור האופן שבו חווים נפגעי עבירות מין את ההליך". אולם בית משפט
(צילום: עמית שאבי)
המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים נערך אף הוא להגביר את ההכשרות הייעודיות לשופטים בנושא, בהתאם להמלצות הוועדה. זאת בנוסף להשתלמויות השנתיות שכבר נערכות וכל שופט חדש מחויב להשתתף בהן.
לצד אימוץ הרוב המכריע של המלצות הדו"ח, החליטה חיות שלא לאמץ כמה המלצות או לאמץ אותן חלקית. כך למשל היא החליטה שלא להקים מחלקות מיוחדות בבתי המשפט לעבירות מין.
"אני סבורה כי יישום יעיל של כלל המלצות הוועדה, המחייב מטבעו שילוב זרועות של כלל הגופים הנוגעים בעניין, צפוי להביא לשיפור האופן שבו חווים נפגעי עבירות מין את הליך הפלילי על כל שלביו, וזאת גם ללא הקמתן של מחלקות ייעודיות בבתי המשפט", אמרה חיות.
הנשיאה חיות גם החליטה לדחות בינתיים גם את ההמלצה לשמיעת עדות נפגע עבירה בגיר בתוך תקופת זמן של 180 יום מרגע הגשת כתב האישום. זאת בשל המתנה למחקר אמפירי על משמעויותיו של הנוהל.